Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2019. godine

Sarajevo, 13.06.2019. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2019. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 22.06.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

Ispitu će moći pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o odobravanju polaganja ispita u redovnom ispitnom roku u junu 2019. godine, kao i kandidati koji su u redovnom ispitnom roku u aprilu 2019. godine upućeni na popravni ispit.

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA           
ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA