Nakon čišćenja drugog dijela tunela vodovoda u Istočnom Sarajevu uskoro počinje vodosnabdijevanje Sarajeva iz rezervoara Tilava

Demineri FUCZ tunel su morali deminirati do nultog nivoa jer dok nije bio u funkciji plavio je u više navrata, pa su zbog velikih količina taloga mulja i šuta, koji je dostizao visinu i do 1,3 m, u upotrebu stavljene vodene pumpe za ispiranje naslaga taloga. Na takav način pronađenu su dvije PP mine PMA-2 i jedna ručna bomba.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ)  i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) realizovali su projekat deminiranja tunela vodovod Istočno Sarajevo, površine 1.097 m². Radi se o tunelu širine 1,80 m, visine 2 m i dužine 618 m, kroz koji prolazi glavna vodovodna cijev iz pravca Istočnog Sarajeva za grad Sarajevo. Početkom rata ovaj vodovod je stavljen van funkcije.

Na početku radova formiran je potpuno novi pristupni put i iskopan kanal u koji je položena vodovodna cijev radi odvoda površinskih voda, da bi se moglo pristupiti zadatku. Demineri su, uz poštovanje sigurnosnih procedura, izmjestili vreće sa pijeskom koje su se nalazile na ulazu u tunel. Tunel se morao deminirati do nultog nivoa jer dok nije bio u funkciji plavio je u više navrata, pa su zbog velikih količina taloga mulja i šuta, koji je dostizao visinu i do 1,3 m, u upotrebu stavljene vodene pumpe za ispiranje naslaga taloga. Na takav način pronađenu su dvije PP mine PMA-2 i jedna ručna bomba. Za ove aktivnosti bili su angažovani deminerski tim FUCZ “Busovača B” (6 deminera), deminerski tim RUCZ RS “Pale B” (2 deminera) i kombinovani tim FUCZ “Sarajevo B” (4 deminera).

Nakon realizacije ovog zadatka u narednih nekoliko dana bit će puštena u pogon voda iz rezervoara Tilava iz Istočnog Sarajeva koja će vodom snabdijevati sarajevska naselja Hrasno i centralni dio Sarajeva koji vodu dobijaju sa Rezervoara “Mojmilo”, kao i neki centralni dijelovi grada, i u narednom periodu uticati na smanjenje vremenskog intervala noćnog obaranja pritiska, odnosno na normalizaciju vodosnabdijevanja pojedinih dijelova grada Sarajeva u kojima redukcije vode traju već dvije decenije.