Deminiranjem lokacije “Mušići” u općini Bihać omogućeno sigurno korištenje infrastrukture u blizini graničnog prelaza Izačić

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite – “Bihać B” i Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje, sa mašinom PT-300, završili su zadatak deminiranja na  lokaciji “Mušići 1” u općini Bihać, čime su se stvorili uslovi za sigurno korištenje lokacije od strane lokalnog stanovništva, kao i pripadnika DGS-a koji kontrolišu pogranični pojas.

Na ovom zadatku radili su deminerski timovi FUCZ – “Bihać B“ i Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje, sa mašinom PT-300 sa ukupno šest deminera i dva operatera na mašini. Na zadatku ukupne sumnjive površine 10.732,00 m² tehnički je izviđeno 12.530,00 m² od čega manuelno 1.830,00 m², mašinske pripreme 9.500,00 m² a uklonjeno je 1.200,00 m² vegetacije.

Završetkom ovog zadatka, na lokaciji koja se nalazi neposredno uz državnu granicu sa Republikom Hrvatskom, stvoreni su uslovi za njeno sigurno korištenje od strane lokalnog stanovništva, kao i pripadnika DGS-a koji kontrolišu pogranični pojas. Isto tako, omogućeno je sigurno korištenje infrastrukture u blizini graničnog prelaza Izačić te piste aerodroma Željava koji je u neposrednoj blizini.