Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.07.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostara imala je dvije intervencije i to:

–    od 16:14 do 16:35 sati, u Sjevernom logoru, gorila trava i nisko rastinje i

–    od 02:35 do 02:55 sati, u Ul. Gojka Vukovića, gorio dimnjak.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je tri intervencije i to:

–    od 08:10 do 09:30 sati, u Prćavcima, gorilo nisko rastinje;

–    od 20:30 do 20:55 sati, u Tasovčićima, gorila trava i

–    od 22:25 do 22:50 sati, u Adi, gorilo smeće.

Općina Neum. VJ Neum gasila je požar u periodu od 12:05 do 18:00 sati, u Hutovu, gorila trava i nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju oko 20:05 sati, u mjestu Vidoševići, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, oko 20:30 sati.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo, u izvještajnom periodu imala je tri manje  intervencije, jednu na gašenju stabla i dvije tehničke intervencije.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. U 11:00 sati, od strane PU Čapljina, pristigla prijava o postojanju NUS-a na lokalitetu Vidova polja, općina Stolac.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite Sarajevo.

Bosansko-podrinjski

Općina Goražde. Dana, 14.07.2016. godine, nakon dojave od strane građana o pronađenom NUS-u, u ulici Višegradska br.3, „A“  tim FUCZ-e je izašao na lice mjesta, gdje je preuzeo zrno PAT-a jedan komad i zrno PAM-a jedan komad, koji su naknadno uskladištili.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija, Dana 13.07.2016. godine, „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je  informaciju o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da su radnici prilikom čišćenje korita rijeka, na ušću rijeke Miljacke u Bosnu pronašli dvije protivtenkovske mine.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u toku današnjeg dana.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE