Na terenskoj vježbi u Brčkom FUCZ još jednom pokazala spremnost za brz i efikasan odgovor, saradnju i korištenje najsavremenije opreme i softvera u akcijama potraga i spašavanja

U ovoj vježbi učestvovalo je 150 spasilaca, među kojim su bili i pripadnici FUCZ, a prikazane su mogućnosti korištenja savremene tehnike, i spasilaca na terenu. Ovu savremenu opremu FUCZ već koristi u svom radu. Testirani su i uvježbavani timovi za spašavanje čamcima, ronilački tim, tim pumpi visokog kapaciteta, tim vodenih barijera, tim za traganje i spašavanje i HBRN tim. Svi ovi timovi uz pomoć i bespilotnih letjelica (dronova) i žirokoptera na terenu su, kroz simulaciju scenarija, uvježbavali tehnike i koordinaciju i testirali mogućnosti softverskog programa NICS i njegovu primjenu u akcijama potraga i spašavanja. Posljednjeg dana održana je evaluacija vježbe, vođe timova iznijeli su svoja zapažanja a poslije toga dodijeljeni su certifikati i iskazana zahvalnost učesnicima na uspješno provedenoj vježbi.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) i Odjeljenje za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH od 28. do 31.10.2019. godine na teritoriji Brčkog organizirali su terensku vježbu za korištenje NICS sistema koja je održana u skladu sa planom aktivnosti NATO NICS projekta “Napredna regionalna koordinacija u nesrećama” za 2019. godinu.

U ovoj vježbi učešće su uzeli predstavnici FUCZ, Ministarstva sigurnosti BiH, Odjeljenja za javnu bezbjednost i Policije Brčko distrikta BiH i drugih institucija iz sistema zaštite i spašavanja u BiH. Terenskom dijelu vježbe prisustvovale su brojne zvanice iz nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, država regiona i međunarodnih partnera.

Za ovu namjenu pripremljen je i poseban scenario kako bi se prikazale mogućnosti ovog softvera (NICS sistem)  te način njegove upotrebe u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću, sa posebnim akcentom na saradnju i razmjenu informacija između različitih institucija iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini. U realizaciji ovih aktivnosti učešće je uzelo oko 150 spasilaca, među kojima su bili i pripadnici FUCZ, raspoređeni u tim za spašavanje čamcima, ronilački tim, tim pumpi visokog kapaciteta, tim vodenih barijera, tim za traganje i spašavanje i HBRN tim. Testirana je mogućnosti ovog softverskog programa i njegova primjena u akcijama različitih potraga i spašavanja. Svi ovi timovi, uz pomoć bespilotnih letjelica (dronova) i žirokoptera, na terenu su, kroz simulaciju scenarija, uvježbavali tehnike i koordinaciju u potražnim akcijama i akcijama spašavanja.

I ova terenska vježba je pokazala koliko je dobra koordinacija i saradnju timova na terenu i institucija iz sistema zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća važna za brzu i efikasnu reakciju i spašavanje ljudskih života.

Posljednjeg dana održana je kratka evaluacija vježbe, vođe timova iznijeli su svoja zapažanja a poslije toga dodijeljeni su certifikati i iskazana zahvalnost učesnicima na uspješno provedenoj vježbi.