Demineri FUCZ održali radionicu za učenike petih razreda na temu “Minska područja i NUS – opasnost za sve”

Mine i dalje predstavljaju jednu od glavnih prepreka za sigurnost građana, ekonomski i društveni razvoj u BiH. Zaostale mine i NUS nastavljaju da odnose živote i velika su prijetnja stanovnicima, naročito onima koji žive u područjima u kojima se nalaze minska polja i NUS. Zbog toga je podizanje svijesti i edukacija o postojanju i opasnostima od mina i NUS-a pripadnicima FUCZ, koji su certificirani za ovu oblast, jedna od ključnih aktivnosti čime i na ovaj način doprinose strategiji protivminskog djelovanja u BiH.

Na poziv direktora JU Osnovne škola “Silvije Strahimir Kranjčević” iz Sarajeva odazvali su se demineri FUCZ da učenicima petih razreda ove škole održe predavanje “Minska područja-opasnost za sve“. Upriličena je edukativnu radionica upozoravanja na opasnost od mina kako bi prisutni učenici stekli osnovna saznanja o ovim opasnim ostacima rata.

I pored redovnih zadataka u operacijama deminiranja u kojima uklanjaju eksplozivna sredstva na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici FUCZ ne zaboravljaju kolika je važnost edukacije građana, posebno djece, o opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) odbačenih i zaostalih iz rata. Mine i dalje predstavljaju jednu od glavnih prepreka za sigurnost građana, ekonomski i društveni razvoj u BiH. Zaostale mine i NUS nastavljaju da odnose živote i predstavljaju veliku prijetnju stanovnicima, naročito onima koji žive u područjima u kojima se nalaze minska polja i NUS. Zbog toga je podizanje svijesti i edukacija o postojanju i opasnostima od mina i NUS-a pripadnicima FUCZ, koji su certificirani za ovu oblast, jedna od ključnih aktivnosti čime i na ovaj način doprinose strategiji protivminskog djelovanja u BiH.

Cilj ovakve edukacije je upozoriti učenike, kroz predavanja prilagođena njihovom uzrastu, na opasnost od mina i NUS-a i informisati ih o tome koja rizična ponašanja djece i odraslih najčešće dovode do stradanja.

Učenici su imali priliku da se druže sa deminerima FUCZ a u toku radionice saznali su mnoge korisne informacije, prezentovane su im oznake i trake za obilježavanje minskih polja, pojašnjeni osnovni pojmovi vezani za mine i NUS, načine uočavanja istih, te kako da izbjegnu opasnost.

Djeci je posebno naglašeno kako da se ponašaju ako u prirodi uoče neke sumnjive predmete. Upozoreni su da prilikom odlaska na izlete trebaju biti veoma oprezni, strogo poštovati upozorenja o prisutnosti mina i NUS-a, te pravilno reagovati u slučaju opasnosti i da kontakt s eksplozivnim sredstvima može završiti i smrtnim ishodom.

Ova korisna radionica za koju su učenici pokazali veliko zanimanje protekla je u interakciji i trajala je duže od predviđenog školskog sata. Učenici su imali dosta pitanja na koje su dobili i konkretne odgovore.