Na lokalitetu Hrgar-Prijekovac kod Bihaća deminirana 91.052 kvadratna metara sumnjive površine

Ovaj zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Bihać B”, Mašinski tim sa mašinom MV4 a na uzorkovanju zadatka i timovi “Livno B” i POEK (Psi za otkrivanje eksploziva). Završetkom ovog zadatka omogućena je obnova i rekonstrukcija objekata za stanovanje, pratećih sadržaja, pristupnih puteva i dijela okolnog zemljišta čime su se stekli bolji uslovi za povratak stanovništva na svoja prijeratna ognjišta i bavljenje poljoprivredom jer im je to bio osnovni izvor prihoda prije rata.

Na lokalitetu Hrgar-Prijekovac, 4 km sjeveroistočno od mjesta Ripač kod Bihaća, deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) očistili su 91.052 kvadratna metra sumnjive površine.

Ovo deminiranje je obavljeno zbog obnove i rekonstrukcije objekata za stanovanje, pratećih sadržaja, pristupnih puteva i dijela okolnog zemljišta. Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Bihać B”, Mašinski tim sa mašinom MV4 a na uzorkovanju zadatka i timovi “Livno B” i POEK (Psi za otkrivanje eksploziva).

Od ukupne površine zadatka (91.052 m²) tehnički je izviđeno manuelnom metodom 45.000 m2 sumnjive površine a mašinski je očišćeno 46.052 m2. Pronađena je jedna granata ručnog bacača “Gustav”.

Unutar lokacije nalazi se šest kuća u kojima je prije ratnih zbivanja živjelo pravoslavno stanovništvo. U neposrednoj blizini kuća nalazi se poljoprivredno zemljište koje se zbog postojanja minske opasnosti nije koristilo te su se ovim deminiranjem stekli uslovi za održivi povratak stanovništva i bavljenje poljoprivredom koja im je bila osnovni izvor prihoda prije rata.

U neposrednoj blizini lokacije ima još porušenih objekata, a uz nju se nalazi i pravoslavno groblje koje se posjećuje svake godine. Zapadni dio ove lokacije još uvijek graniči sa rizičnom površinom, a na njoj je izvor sa kojeg se lokalno stanovništvo snabdijevalo vodom.

Za vrijeme proteklog  rata (1992-1995.) ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo, postojali su zapisnici o minskim poljima, svjedoci miniranja i vidljivi tragovi moguće minske opasnosti.