Na lokaciji “Briješće – Švabino brdo” u općini Novi Grad Sarajevo demineri FUCZ očistili skoro 15 hiljada kvadratnih metara sumnjive površine

Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađena su tri NUS-a (neeksplodirana ubojna sredstva), a njihovo uništavanje obavio je tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Sarajevo A”. Na ovom području timovi Federalne uprave civilne zaštite i ranije su izvodili deminerske radove na više lokacija, a trenutno se radi na deminerskom zadatku “Vis” koji također pripada općini Novi Grad Sarajevo. Federalna uprava civilne zaštite realizacijom i ovog zadatka dala je svoj doprinos ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovne prema konvenciji o kasetnoj municiji.

Na lokaciji “Briješće – Švabino brdo” u općini Novi Grad Sarajevo izvršena je primopredaja zadatka čišćenja, tehničkog izviđanja i uklanjanja kasetne municije. Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim za uzorkovanje Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Ukupna površina predmetnog zadatka iznosila je 14.793 m2, od čega je metodom čišćenja urađeno 8.437m2 a  manuelnom metodom tehničkog izviđanja 6.356 m2.

Tokom izvođenja radova na ovom deminerskom zadatku pronađena su tri NUS-a. Uništavanje pronađenih sredstava obavio je tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Sarajevo A”.

Očišćeno zemljište predato je lokalnoj zajednici kao krajnjem korisniku a predstavnici Službe civilne zaštite općine Novi Grad Sarajevo upoznati su sa obavljenim radovima i granicama završenog deminerskog zadatka. U neposrednoj blizini ove lokacije nalazi se gradska deponija smeća.

Na ovom području timovi Federalne uprave civilne zaštite i ranije su izvodili deminerske radove na više lokacija, a u toku su radovi na deminerskom zadatku “Vis” koji također pripada općini Novi Grad Sarajevo.

Federalna uprava civilne zaštite realizacijom i ovog zadatka dala je svoj doprinos ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovne prema konvenciji o kasetnoj municiji.