Mehanizacija FUCZ jutros krenula prema srebreničkim selima Luka i Krušev Do kako bi od velikih snježnih nanosa deblokirala ova naselja

Zbog velikih snježnih padavina ova sela već dugo su odsječena od ostatka svijeta a nove padavine su dodatno otežale situaciju. Dvoje djece u jednoj porodici iz Luke je bolesno, povraćaju pa se strahuje da mogu dehidrirati, jer je nemoguće dobiti ljekarsku pomoć. Lokalna zajednica slala je neke slabije mašine ali nisu uspjeli riješiti problem, pa su mještani ovih sela bili prinuđeni da zatraže pomoć od FUCZ-a. Tim FUCZ s mašinama će raditi sve dok se ne očisti put i omogući stanovnicima Luka i Kruševog Dola komunikacija sa Srebrenicom. Udruženje Pomozi.ba pridružilo se ovoj akciji i spremilo pakete s hranom za stanovnike, kao i potrebne medikamente za one koji su gripozni ili imaju dijareju. 

Teška mehanizacija za čišćenje snijega Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) jutros je krenula prema srebreničkim selima Luka i Krušev Do da ih deblokira, odnosno očisti putnu komunikaciju kako bi se stanovnicima mogli dostaviti lijekovi i sve ostalo što im je potrebno za život.

Zbog velikih snježnih padavina ova sela već dugo su odsječena od ostatka svijeta a nove padavine su dodatno otežale situaciju. Danima se čekala reakcija lokalne zajednice koja je slala neke slabije mašine ali nisu uspjeli riješiti problem, pa su mještani ovih sela bili prinuđeni da zatraže pomoć od FUCZ-a koju je direktor Fahrudin Solak odmah odobrio.

Dvoje djece u jednoj porodici iz Luke je bolesno, povraćaju pa se strahuje da mogu dehidrirati, jer je nemoguće dobiti ljekarsku pomoć. U ovim selima trenutno nema drugih životno ugroženih stanovnika ali je stanje izuzetno teško jer ponestaje lijekova, a ima i mnogo starih osoba i djece.

Udruženje Pomozi.ba pridružilo se ovoj akciji i spremilo pakete s hranom za stanovnike, kao i potrebne medikamente za one koji su gripozni ili imaju dijareju.

Tim FUCZ s mašinama će raditi sve dok se ne očisti put i omogući stanovnicima Luka i Kruševog Dola komunikacija sa Srebrenicom.