Medicinarke FUCZ učestvovale na Kongresu medicinskih sestara-tehničara urgentne medicine, anestetičara, intenzivista i transfuzije

Trodnevni rad kongresa sastojao se od sesija, radionica, poster prezentacija i Okruglog stola na temu “Položaj medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini u odnosu na zemlje regiona”. Među brojnim temama koje su prezentirane od strane stručnih osoba sa klinika iz regije i ostalog dijela Evrope, bile su: Trijaža u službi hitne medicinske pomoći; Zbrinjavanje politraumatiziranog pacijenta; Metoda obezbjeđivanja i održavanja problematičnog disajnog puta; Urgentna stanja vezana za kompromitovan disajni put; Instrumenti procjenjivanja boli; Evaluacija ranih i kasnih komplikacija kod opekotina; Transport pacijenata helikopterom; Cjeloživotno obrazovanje medicinskih sestara; Primjena atropina kod trovanja; Povrede grudnog koša, itd. Predstavnice FUCZ imale su priliku da nauče dosta novog i nadograde postojeća znanja, razgovaraju sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Republike srpske i Kliničkog centra Banja Luka sa kojima su već imale zajedničke vježbe koje je provodila TIKA (Turska Agencija za saradnju i koordinaciju) te razgovaraju o budućoj saradnji.

Od 20. do 22. septembra ove godine u Sarajevu je održan 7. Internacionalni kongres Udruženja anestetičara, medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u BiH “PULS”, na kome su učestvovale i tri predstavnice FUCZ, medicinarke deminerskih timova.

Kako je naglasio organizator ovog kongresa, Udruženje “PULS”, osnovni cilj i zadatak ovakvih skupova je da se kroz razmjenu iskustava i dodatnu edukaciju u svakom momentu može pomoći pacijentima i pružiti im najbolji mogući tretman i liječenje.

Trodnevni rad kongresa sastojao se od sesija, radionica, poster prezentacija i Okruglog stola na temu “Položaj medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini u odnosu na zemlje regiona”.

Od brojnih tema koje su obrađivane od strane stručnih osoba sa klinika iz regije i ostalog dijela Evrope, mogu se  izdvojiti sljedeće: Trijaža u službi hitne medicinske pomoći; Zbrinjavanje politraumatiziranog pacijenta; Metoda obezbjeđivanja i održavanja problematičnog disajnog puta; Urgentna stanja vezana za kompromitovan disajni put; Instrumenti procjenjivanja boli; Evaluacija ranih i kasnih komplikacija kod opekotina; Transport pacijenata helikopterom; Cjeloživotno obrazovanje medicinskih sestara; Primjena atropina kod trovanja; Povrede grudnog koša, itd.

Predstavnice FUCZ imale su priliku da nauče dosta novog i nadograde postojeća znanja, razgovaraju sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Republike srpske i Kliničkog centra Banja Luka sa kojima su već imale zajedničke vježbe koje je provodila TIKA (Turska Agencija za saradnju i koordinaciju) te razgovaraju o budućoj saradnji.

 

Pored toga, na okruglom stolu na kojem se razgovaralo o položaju zdravstvenih radnika predstavnice FUCZ su istakle koliko je njima kao zdravstvenim radnicima bitna podrška velikih kliničkih centara u toku rada, kako sa timovima za deminiranje, tako i u radu sa specijalističkim timovima.