Medicinarka FUCZ u Rijeci završila edukaciju iz podvodne i hiperbarične medicine

Ova edukacija, koju su provodili radnici Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu u Rijeci, sastojala se od upoznavanja sa pojmom podvodne i hiperbarične medicine i njenim historijskim razvojem, fizikom i fiziologijom, učincima i mehanizmima djelovanja i indikacijama, kontraindikacijama i komplikacijama HBOT (hiperbarična oksigenacija), disbarizmima… Nakon teoretske, uspješno je završila i praktični dio obuke.

Sandra Musić, medicinarka u Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ), uspješno je završila petodnevnu edukaciju iz područja podvodne i hiperbarične medicine u Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Edukacija, koju su provodili radnici Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, sastojala se od upoznavanja sa pojmom podvodne i hiperbarične medicine i njenim historijskim razvojem, fizikom i fiziologijom, učincima i mehanizmima djelovanja i indikacijama, kontraindikacijama i komplikacijama HBOT (hiperbarična oksigenacija), disbarizmima… Poslije ove teoretske, uspješno je završila i praktični dio obuke.

Domaćini su je upoznali i sa organizacijom Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, kompetencijama medicinske sestre/tehničara, pratioca i operatera uređaja barokomore, pripremi pacijenta za HBOT te sigurnosnim aspektima  rada u hiperbaričnoj komori.

Hiperbarična medicina je specifična medicinska disciplina koja proučava i u praksi primjenjuje povoljne terapijske učinke kisika pod povišenim pritiskom i atmosfere povišenog pritiska i bazira se na prirodnom lijeku. Jedini za sada poznati način, utemeljen na povećanju količine kisika otopljenog u krvi pri pritisku je hiperbarična oksigenacija (HBOT). To je naučno utemeljena metoda liječenja koja se provodi udisanjem čistog medicinskog (100%) kiseonika u hiperbaričnoj komori pri pritisku većem od jednog bara, što je vrijednost “normalnog“ pritiska na nivou mora.

U ovoj oblasti neophodna je kontinuirana obuka, razmjena iskustava i praktično ponavljanje stečenih vještina. Važni savjeti i usvojena znanja koristit će u budućem radu, prvenstveno kod medicinske podrške timovima  za spašavanje pod vodom.