Medicinari FUCZ u Turskoj uspješno završili obuku za djelovanje medicinskog osoblja u katastrofama i hitnim vanrednim situacijama

Radi se o obuci za djelovanje medicinskog osoblja u katastrofama i hitnim vanrednim situacijama (Medical Rescue Team Training) koju su provodili ljekari urgentne medicinske službe i drugo stručno osoblje Odjela za medicinski odgovor u katastrofama koji djeluje u okviru Trening centra za katastrofe URLASIM iz Izmira i instruktori Vladinog servisa urgentne medicine pri Ministarstvu zdravlja Republike Turske koji je namjenski formiran radi medicinske podrške i pomoći u prirodnim nepogodama i katrastrofama. Cilj ovog programa je obučiti medicinsko osoblje za pružanje adekvatne medicinske pomoći izvan medicinskih ustanova, odnosno na terenu, u slučaju vanrednih situacija ali i prenošenje stečenih znanje na drugo medicinsko osoblje u našoj zemlji, koje će također moći pružiti medicinsku pomoć unesrećenim u prirodnim ili drugim nesrećama.

U okviru nastavka saradnje između Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA – Turkish Cooperation and Coordination Agency) i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u implementaciji Programa razvoja kapaciteta urgentne medicine u Bosni i Hercegovini, tim od devet medicinskih tehničara FUCZ od 05. do 16. novembra 2018. godine učestvovao je na obuci u Trening centru za simulaciju nesreća i katastrofa (URLASIM) u turskom gradu Izmiru.

Agencija TIKA je u dosadašnjem radu sa FUCZ dala značajan doprinos kroz utvrđivanje zajedničkih ciljeva i zadataka u cilju jačanja sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, posebno u Federaciji BiH.

Radi se o obuci za djelovanje medicinskog osoblja u katastrofama i hitnim vanrednim situacijama (Medical Rescue Team Training) koju su provodili ljekari urgentne medicinske službe i drugo stručno osoblje Odjela za medicinski odgovor u katastrofama koji djeluje u okviru Trening centra za katastrofe URLASIM iz Izmira i instruktori Vladinog servisa urgentne medicine pri Ministarstvu zdravlja Republike Turske koji je namjenski formiran radi medicinske podrške i pomoći u prirodnim nepogodama i katrastrofama.

Cilj ovog programa je obučiti medicinsko osoblje za pružanje adekvatne medicinske pomoći izvan medicinskih ustanova, odnosno na terenu, u slučaju vanrednih situacija ali i prenošenje stečenih znanje na drugo medicinsko osoblje u našoj zemlji, koje će također moći pružiti medicinsku pomoć unesrećenim u prirodnim ili drugim nesrećama.

Kroz teoretski i praktični dio obuke polaznici su upoznati sa postupcima spašavanja i zbrinjavanja unesrećenih u katastrofama, trijaži povrijeđenih u masovnim nesrećama, “crash sindromu”, CPR odraslih, djece i novorođenčadi, epidemiologiji katastrofa i ulozi službi javnog zdravstva u vanrednim situacijama, tjelesnoj opstrukciji, kontroli krvarenja i liječenju povreda, kontroli dišnih puteva, intravenskoj liniji, sindromu grudnog koša, osnovnom CBRN-e, stresu, trijaži u katastrofama, abdominalne i traume glave i prsa, ekstremiteta i kičme, primarnom i sekundarnom pristupu zarobljenih i povrijeđenih pod ostacima ruševina i drugim tematskim oblastima koje su važne za hitno medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih u katastrofama.

Obuku je, pored pripadnika FUCZ, pohađala i grupa od 11 mladih ljekara i studenata završne godine studija medicine iz Federacije BiH.

Svi učesnici obuke uspješno su savladali nastavno gradivo i pokazali zavidan nivo znanja i stručnosti na završnom ispitu, te su im dodijeljeni odgovarajući certifikati o završenoj obuci.

Domaćini su iskoristili priliku da, kroz organizovanje posjeta Dispečerskom centru (112) i administrativnoj jedinici i urgentnom odjeljenju Univerzitetskog centra za zdravlje u Izmiru, približe način funkcionisanja sistema koji medicinskim uslugama opslužuje oko 4,5 miliona stanovnika.

Inače, FUCZ ima dobre odnose i sa Upravom za katastrofe i urgentna stanja pri Vladi Republike Turske (AFAD), te je u okviru termina predviđenog za ovu obuku upriličena i posjeta AFAD-u grada Izmira gdje su naši predstavnici upoznati sa organizacijom, kapacitetima i konceptom rada ove agencije, ali i prezentovali naš sistem zaštite i spašavanja i kapacitete, te izrazili želju za zajedničku saradnju po pitanju obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje, razmjene iskustava i svih drugih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja rada u ovoj oblasti.