Kod sela Zaušje u općini Stolac deminerski timovi FUCZ očistili novih 45.758 m2

Na ovom zadatku su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Mostara, Livna, Busovače i Travnika. Tehničkim izviđanjem ove lokacije stvoreni su sigurniji uvjeti za mještane sela Zaušje i okolnih sela ali i sve one koji prolaze putem od sela Zaušje prema Deranima i Deranskom jezeru.

Na području općine Stolac ovih dana završen je deminerski zadatak Zaušje ukupne površine 45.758 m2 na kome su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Mostara, Livna, Busovače i Travnika.

Lokacija se nalazi oko 400 metara sjeverozapadno od sela Zaušje, prekrivena je tipičnim hercegovačkim kršem, a radove je otežavala gusta vegetacija i visoke temperature. Tehničkim izviđanjem ove lokacije stvoreni su sigurniji uvjeti za mještane sela Zaušje i okolnih sela ali i prolaznika koji pješice prolaze putem od sela Zaušje prema Deranima i Deranskom jezeru. Posebno je značajno oslobađanje ovog područja od minske opasnosti za lovce koji koriste ovo područje.