Javni poziv za dostavu ponuda usluge stručnog usavršavanja za 2018 godinu