Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sonara za potragu ljudi pod vodom