Javna rasprava – održana centralna javna rasprava o nacrtu zakona o izmjenama I dopunama zakona o zaštiti od požara I vatrogastvu

U velikoj sali Općine Centar Sarajevo 19.1.2018. godine održana je centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Na izuzetno dobro posjećenoj (103 učesnika) centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona poseban akcenat u diskusiji stavljen je na odredbe čl. 75, 104, 105, 106, 108, 112, 114, 137 i 141 Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, odnosno čl. 24, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37 i 38 Nacrta zakona.

Centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona prisustvovali su:

 • predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantonalne uprave civilne zaštite Srednjobosanskog kantona;
 • predstavnici općinskih/gradskih službi civilne zaštite Cazin, Hadžići, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Busovača, Jajce i Tuzla;
 • predstavnici profesionalnih vatrogasnih jedinica Maglaj, Cazin,Kalesija, Mostar i Goražde;
 • predstavnici općina/gradova Fojnica, Bihać, Kalesija i Novo Sarajevo;
 • predstavnici Agencije za privatizaciju Federacije BiH, Udruženja društava za osiguranje u FBiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalne direkcije robnih rezervi, te Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 • predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo;
 • predstavnik Vatrogasnog saveza Zeničko-dobojskog kantona;
 • predstavnik Saveza općina i gradova FBiH;
 • predstavnici firme “Proving” d.o.o. Sarajevo;
 • predstavnik KJKP “Sarajevogas” i
 • Edhem Fejzić, zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i drugi.

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona je tonski snimana, te će sve diskusije, kao i svi materijali koji su pristigli u toku javne rasprave, biti uzeti u razmatranje prilikom izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Prethodno je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 14. vanrednoj sjednici, održanoj 9.11.2017. godine, prihvatio Nacrt zakona i zadužio Federalnu upravu civilne zaštite da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Federalna uprava civilne zaštite, u saradnji sa kantonalnim upravama civilne zaštite i Savezom općina i gradova FBiH, provela je javnu raspravu o Nacrtu zakona, uz učešće zainteresovane javnosti iz svih kantona u Federaciji BiH, u kojoj su prikupljeni komentari, prijedlozi, mišljenja  i sugestije koji će biti uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga zakona, a čime su se stekli uslovi za organizovanje ove centralne javne rasprave.