Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Zapadnohercegovačkom kantonu, za dan 24.07.2022.godine, do 12:00 sati.-

POŽARI 

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Zbog nepristupačnog terena, jake vegetacije i vjetra promjenjivog smijera, te visokih dnevnih temperatura, unatoč aktiviranju svih raspoloživih snaga, požar se i dalje širi gustom borovom šumom i niskim rastinjem te stvara nove požarne crte praćene otvorenim plamenom.

Širenje vatrogasne crte u smjeru Blidinjskog jezera i drugo krilo u smjeru Masne Luke.

Tokom jutra na terenu u akciji gašenja požara sudjelovalo je 44 vatrogasaca Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, 60-tak mještana i volontera.

Sudionici akcije gašenja požara:

  • Helikopter OS BiH (u vremenu od 08:00-08:30 sati/3 bambija).

PVP Posušje, PvP Čitluk, PVP Mostar, DVD Rakitno, DVD Polog, HGSS Posušje, GSS Široki Brijeg, pripadnici Šumarije Posušje, pripadnici šumarije Tomislavgrad, pripadnici CK općine Posušje, mještani i volonteri.

 

Ugrožen je park prirode Blidinje, vikend naselja, Planinarski dom Masna Luka.

 

 

 

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR