Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za dan 24.07.2022.godine, do 14:30 sati.-

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Konjic. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili  u 14:00 sati, od šefa civilne zaštite grada Konjica Huseina Hodžića, požar na području Boračkog jezera – Tranjina, i dalje je aktivan ali se drži  pod kontrolom. Aktivan krak u kanjonu Neretve, na nepristupačnom terenu.

Prema procjeni gospodina Huseina Hodžića za 15:00 sati, nije potrebna pomoć helikoptera OS BiH.                                                                                                  

        

U ostalim gradovima i općinama HNK trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR