Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Zapadno-hercegovačkom kantonu, za dan 15.08.2021.godine, do 12:30 sati

POŽARI 

Zapadno-hercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Jutros od 07:00 do 09:30 sati, dva Kanadera Republike Hrvatske gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetima Budim i Rujan.Svaki od kanadera imao je šest naleta. Požari na oba lokaliteta su lokalizirani, trenutno vatrgasci na terenu gase zaostale dijelove.

Nema opasnosti za ljude i stambene objekte.

  

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR