Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 15.08.2021.godine, do 20:30 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Iz PVJ grada Mostara primljena informacija da su  aktivna tri  požara i to u Bogodolu ,na Đubranima i na lokalitetu Čabulje.  U požarima gori trava i nisko rastinje. Nema ugroženog stanovništva, stambenih i drugih objekata.

Grad Čapljina. Prema informacijama OC CZ Čapljina požar na lokaciji  Budisavina   je i dalje aktivan , gori šuma, trava i nisko rastinje.Teren je miniran, pa Vatrogasci koji su na terenu nemogu djelovati. Nema ugroženog stanovništva, stambenih i drugih objekata. U toku dana PVJ je imala dvije intervencije gašenja požara i to u Ševaš njivama i na Jasenici.

Općina Jablanica.  Trenutno stanje na požarištu je veoma teško i složeno. Požarna površina se stalno povećava i trenutno je opožareno oko 390 hektara. Požar se širi na sve strane. Jedan krak požara se sa platoa Plase počeo spuštati u pravcu kanjona Neretve. Drugi krak se proširio na područje opštine Mostar i nastavio se spuštati  u pravcu Dive Grabovice.

Prilikom intervencija vatrogasci se suočavaju sa odronom kamena niz strme litice, čime je ugrožena njihova sigurnost.

Danas je nastavljeno vatrogasno dežurstvo u rejonu Donja Jablanica-Komadinovo vrelo. U toku dana požarna linija se znatno približila naselju Donja Jablanica, pri čemu su i dalje ugroženi objekti na lokalitetu Komadinovo vrelo.

Općina Stolac. Požar je i dalje aktivan na području Stupišta i Derana, gori trava,visoko nisko rastinje, a zbog nepristupačnosti  terena onemogućeno je gašenje. Požar za sada neprijeti stanovništvu i stambenim objektima. Na terenu su pripadnici DVD Stolac i lokalno stanovništvo.

Općina Neum. Stanje na području općine Neum  je zadovoljavajuće , požari su pod kontrolom i nema otvorenog plamena.Vatrogasci su na terenu i kontrolišu požarišta.

 

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR