Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dane 04.08.2022.godine, do 20:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara u mjestima: Blagaj, Bočina i Sutina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Konjic. Još uvijek su aktivni požari na području Boraca,te na lokalitetu Biskup, ali su lokalizirani. Nije iskazana potreba za angažmanom helikoptera OS BiH.

 Općina Neum. Prema informacijama dobijenih od strane OC CZ Neum, situacija na požarištima je značajno bolja.

Gotovo je u potpunosti ugašen požar kod Zelenikovca, ali zbog vjetra postoji opasnost  ponovnog aktiviranja, pa su vatrogasci na terenu.

Požar je aktivan na širem području planine Žaba. Stanovništvo i kuće nisu ugroženi.  Tokom dana djelovala su 2 helikoptera OS BiH.

I dalje postoji potreba za angažiranjem kanadera.

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 Dežurni operativac: J.D.

 Dostavljeno:

– Komadantu i članovima FŠCZ-e,

– Direktoru FUCZ-e,

– Pom. direktora za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo,

– Operativno-komunikacijski centar BiH -112,

– Republički operativno-komunikacijski centar RS -121,

– Odjeljenje javne sigurnosti Brčko distrikt BiH,

– a/a.  

 

                                                                      FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR