Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dane 04.08.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 13:15 sati, u mjestu Blagaj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Konjic. Još uvijek su aktivni požari na području Boraca,te na lokalitetu Biskup, gdje  gori borova šuma. Na ovim lokacijama teren je miniran i nepristupačan. Nije iskazana potreba

za angažmanom helikoptera OS BiH.

 Općina Neum. Prema informacijama dobijenih od strane OC CZ Neum, situacija na požarištima je bolja.

Svo raspoloživo ljudstvo i tehnika su na terenu. U gašenju požara učestvuju i lokalni dobrovoljci . Gori šire područje planine Žaba, te nisko rastinje i trava kod sela Zelenikovac. Stanovništvo i objekti  nisu ugroženi. Situaciju pogoršavaju vjetar i nepristupačnost terena. Promet zasad nije obustavljen. U gašenju požara iz zraka učestvuju 2 helikoptera OS BIH .

Iskazana je potreba za angažovanjem kanadera.

  

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR