Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 09.08.2022.godine, do 20:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Prema izjavi gospodina Huseina Hodžića iz CZ Konjic dobili smo informaciju da je stanje na požarištima u Borcima i Glavatičevu nepromijenjeno od danas. Gore panjevi. Vatrogasci su na terenu. Naselja nisu ugrožena.

Nije potreban angažman helikoptera OS BiH.

Općina Neum. Od gospodina Marka Tapalovića iz OC CZ Neum dobili smo informaciju da je situacija na požarištu ista kao i danas. Na planini Žaba gori trava i rastinje na nepristupačnom terenu. Naseljena mjesta nisu ugrožena .

Potreban  je angažman helikoptera OS BiH.

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR