Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 09.08.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Iz CZ Konjic  dobili smo informaciju da su  požari na Borcima i Glavatičevu još aktivni. Gore panjevi. Vatrogasci su na terenu. Nema opasnosti za kuće i stanovništvo.

Nije potreban angažman helikoptera OS BiH.

Općina Neum. Iz OC CZ Neum dobili smo informaciju da je situacija na požarištu stabilna. Gori trava i nisko rastinje na planini Žaba. Ljudstvo i tehnika su na terenu. Naselja i stanovništvo nisu ugroženi. Situaciju pogoršavaju vjetar i nepristupačnost terena.

Potreban  je angažman helikoptera OS BiH.

 

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR