Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 06.08.2022.godine, do 20:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Konjic. Iz OC CZ Konjic doznajemo da su požari na Borcima i Glavatičevu i dalje aktivni. U jutarnjim satima u gašenju požara na Borcima pomagao i helikopter OS BiH.

Iako je bilo najavljeno da će helikopter u popodnevnim satima također pomagati u gašenju, on se nije pojavio.

Zbog vjetra i nepristupačnog terena situacija na oba požara se mjenja u kratkom vremenu, ali trenutno nema opasnosti po stanovništvo niti objekte

Potreban je angažman helikoptera OS BiH.

 

Općina Neum. Prema informaciji koju smo dobili od gosp.Marka Tapalovića i dalje je aktivan požar na planini  Žaba.  Požar  se širi  prema selu Cerevo. Trenutno nema prijetnje za stanovništvo i objekte. Vatrogasci su na terenu.

Potreban je angažman helikoptera OS BiH.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR