Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 06.08.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Konjic. Kako doznajemo  od gosp.Nedima Makana  zapovjednika PVP Konjic  još uvijek aktivan požar na području MZ Glavatičevo, lokacija Sadine i na Borcima. Jutros je helikopter OS BiH djelovao na Borcima i trebao bi opet u kasnim poslijepodnevnim satima. Požar za sada ne prijeti stanovništvu i objektima.

 

Općina Neum. Prema informaciji koju smo dobili od gosp.Marka Tapalovića situacija na planini  Žaba  je nepromjenjena. Požar  nošen  jakim vjetrom se širi  prema selu Cerevo. Trenutno nema prijetnje za stanovništvo i objekte, ali u popodnevnim satima prema  vremenskoj  prognozi  bi trebalo doći do dodatnog pojačavanja vjetra te bi moglo dodatno zakomplicirat situaciju oko gašenja požara.

Potreban je angažman helikoptera OS BiH.

 

 

U ostalim gradovima i općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR