Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 06.08.2022.godine, do 12:00 sati

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Općina Neum. Prema informaciji koju smo dobili od gosp.Marka Tapalovića situacija oko požara koji se sinoć ponovno aktivirao na predjelu planine Žaba sve je teža. Požarna linije nošena jakim vjetrom se širi  prema selu Cerevo. Trenutno je još uvijek vatrena linije udaljena od kuća al u popodnevnim satima prema  vremenskim prognozama bi trebalo doći do dodatnog pojačavanja vjetra te bi moglo dodatno zakomplicirat situaciju oko gašenja požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR