Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 12.08.2021.godine, do 14:00 sati

POŽARI 

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Općina Stolac. Prema informacijama koje smo dobili iz DVD Stolac i dalje je aktivan požar na lokacijama Stupišta i Zaušje. Požar je pod kontrolom, trenutno nisu ugroženi stanovništvo i kuće . Na terenu su DVD Stolac i lokalno stanovništvo.

 

Grad Čapljina. Prema informacijama koje smo dobili iz OC Čapljina požar u Budisavini je i dalje aktivan, ali je pod kontrolom. Trenutno nisu ugrožene kuće i stanovništvo. Ekipe su na terenu.

 

Općina Jablanica. Prema informacijama koje smo dobili od OC Jablanica, požar na Komadinovom Vrelu i dalje je aktivan. Ekipe su na terenu. Stanovništvo i kuće nisu ugroženi. Požar je na nepristupačnom i strmom terenu. Poslan je zahtjev za pomoć Oružanim snagama BiH za gašenje požara iz zraka.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR