Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Tuzlanskog kantona, za dan 27.04.2018.godine, do 23:00 sati

ZAGADJENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

 

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac: Prema izvještaju OSCZ Lukavac, dana 27.04.2018 godine, oko 16,00 sati, došlo je do akcidenta u Fabrici „Sisecam Soda Lukavac”, odnosno na taložnici „Bijelo more”. Odmah na lice mjesta uputili su se Općinski načelnik sa saradnicima, pripadnici MUP TK, PU Lukavac, nadležno tužilastvo, nadlezna inspekcija, te predstavnici Fabrike „Sisecam Soda Lukavac”.

Konstatovano je da je na taložnici „Bijelo more” doslo do rušenja vanjskog zida u širini cca 30m, sto je prouzrokovalo izlijevanje hemijskih materija na okolno zemljište.

Prema preliminarnim podacima, hemijskim materijama je zagađeno oko 10 ha poljoprivrednog zemjlišta. Takođe je konstatovano da je došlo do izlijevanja hemijskih materija u rijeku Spreču, sto je prouzrokovalo veliko zagađenje rijeke.

Upozoreno je stanovništvo opcine Lukavac, nizvodno od naselja Modrac, da ne koriste vodu iz vodotoka rijeke Spreče za bilo kakvu namjenu.

Općinska komisija za procjenu šteta će u najkraćem roku izvršiti procjenu šteta na poljoprivrednom zemljištu, a štete nastale na rijeci Spreči procijenit ce Agencija za vodno područje rijeke Save.

Općina Gračanica. Također, upozoreno je stanovništvo Općine Gračanica, da vodu iz vodotoka rijeke Spreče ne koriste niti za piće, niti za zalijevanje biljnih kultura, te da se pridržavaju navedenog upozorenja kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE