Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.04.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:03 do 15:25 sati, u mjestu Kumanica,  gdje je gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom i pet mještana.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, pored puta M-17.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara na kući, u selu Goduša, gdje je gorjeo razvodni elektro ormar. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume, u mjestu Donji Bradići.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj, imala je intervenciju na gašenju požara na kući, u mjestu Ravne. Uzrok nepoznat, pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Budoželje, gdje je gorjeo plast sijena koji je zahvatio manji dio pomoćnog objekta. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara na zapaljenoj baraci, u naselju Jezero. Tom prilikom pričinjena je znatna materijalna šteta a spriječeno je širenje požara na okolne objekte. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara, na privatnoj kući, u naselju Šerići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: požar na putničkom motornom vozilu, u naselju Slatina, te požar na niskom rastinju. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u Vukovarskoj ulici.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Pogorjelica, gdje je izgorjelo oko 5 ha šume.

 

 

ZAGADJENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Prema izvještaju OSCZ Lukavac, dana 27.04.2018 godine, oko 16:00 sati, došlo je do akcidenta u Fabrici „Sisecam Soda Lukavac”, odnosno na taložnici „Bijelo more”. Odmah su se na lice mjesta uputili Općinski načelnik sa saradnicima, pripadnici MUP TK, PU Lukavac, nadležno tužilaštvo, nadležna inspekcija, te predstavnici Fabrike „Sisecam Soda Lukavac”.

Konstatovano je da je na taložnici „Bijelo more” došlo do rušenja vanjskog zida u širini cca 30m, što je prouzrokovalo izlijevanje hemijskih materija na okolno zemljište.

Prema preliminarnim podacima, hemijskim materijama je zagađeno oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta. Takođe je konstatovano da je došlo do izlijevanja hemijskih materija u rijeku Spreču, sto je prouzrokovalo veliko zagađenje rijeke.

Upozoreno je stanovništvo općine Lukavac, nizvodno od naselja Modrac, da ne koriste vodu iz vodotoka rijeke Spreče za bilo kakvu namjenu.

Općinska komisija za procjenu šteta će u najkraćem roku izvršiti procjenu šteta na poljoprivrednom zemljištu, a štete nastale na rijeci Spreči procijenit ce Agencija za vodno područje rijeke Save.

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane građanina, da su iznad Šćepan grada, u općini Stolac, pronađena eksplozivna sredstva, više komada. O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su aktivnosti na preuzimanju i uništavanju eksplozivnih sredstava, na području općine Kladanj.

Općina Sapna. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su aktivnosti na zadatku „Marš mira – Nezuk“, na području općine Sapna.

Općine Sapna i Kalesija. Također, uposlenici Federalne uprave civilne zaštite,  nastavili su proces deminiranja na području općine Sapna i Kalesija.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je informaciju, od strane građanina, da je u ulici Partizanski Odred Zvijezda br.17, u Vogošći, pronađeno eksplozivno sredstvo.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeno eksplozivno sredstvo ukloniti u narednom periodu.

 

Posavski kanton

Općina Orašje. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite vršili su izmještanje eksplozivnog sredstva sa lokacije Orašje-Kostrč. Radi se o pancirnom zrnu 76 mm —1 kom.

 

 

O S T A L O

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, zbog mogućnosti grmljavine.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE