Direktor FUCZ i rukovodilac sektora za deminiranje i UES u Baselu prisustvovali prezentaciji inovativnih tehnologija u oblasti uklanjanja mina i NUS-a

Na ovoj radionici bilo je prisutno 180 učesnika iz 45 zemalja svijeta koji su predstavljali 71 organizaciju iz oblasti deminiranja, proizvođača opreme i akademskih institucija.

Tokom prezentacija dosadašnjih iskustava i predstavljanja opreme pokazana su dostignuća u pretraživanju terena i objekata dronovima sa sofisticiranim kamerama visoke rezolucije, termalnim kamerama, infra-red tehnologijom, naprednom GPS opremom za pozicioniranje, LIDAR tehnologijom, brzo, tačno i sigurno otkrivanje eksplozivnih sredstava na zemlji i pod zemljom radarskim sistemima, mapiranje, razvoj specifičnih softvera i slično.

 

U švicarskom gradu Baselu 7. i 8. novembra 2019. godine održan je “7th Mine Action Technology Workshop” u organizaciji Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).

Na ovoj radionici bilo je prisutno 180 učesnika iz 45 zemalja svijeta koji su predstavljali 71 organizaciju iz oblasti deminiranja, proizvođača opreme i akademskih institucija. Federalnu upravu civilne zaštite predstavljala su dva učesnika ove radionice, direktor Fahrudin Solak i rukovodilac sektora za deminiranje i UES (uklanjanje eksplozivnih sredstava) Mustafa Kadribegović.

Svrha ove radionice je bila prezentacija inovativnih tehnologija u oblasti uklanjanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Dosadašnja iskustva u primjeni inovativnih tehnologija u oblasti deminiranja prezentovali su ugledni stručnjaci iz ove oblasti i predstavnici C-IED COE (NATO), SeaTerra GmbH, Cobham Aerospace Connectivity, Exploration for Humanity, Exuxo, Mobilty Robotics, MAG, GICHD, RPS Energy Ltd, UMT, APOPO, NPA, Site Scandinavian IT, Golden West Humanitarian Foundation, Mine Kafon, SENSYS GmbH i Humanity & Inclusion, GEODE Global Experts, Urs Endress Foundation, The Helo Trust i Tetra Tech Munitions Response.

Tokom prezentacija i predstavljanja opreme pokazana su dostignuća u pretraživanju terena i objekata dronovima sa sofisticiranim kamerama visoke rezolucije, termalnim kamerama, infra-red tehnologijom, naprednom GPS opremom za pozicioniranje, LIDAR tehnologijom, brzo, tačno i sigurno otkrivanje eksplozivnih sredstava na zemlji i pod zemljom radarskim sistemima, mapiranje, razvoj specifičnih softvera i slično.

Ova dvodnevna radionica je bila prilika za upoznavanje i razmjenu iskustava sa učesnicima iz država regije i svijeta, kao i praćenju dostignuća u minskom izviđanju, mapiranju miniranih područja, kvalitetnijem, bržem i sigurnijem prikupljanju podataka o minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS).

Gotovo dvadeset pet godina poslije rata, Bosna i Hercegovina i dalje je evropska država najzagađenija minama  koje su prijetnja za više od pola miliona stanovnika. Federalna uprava civilne zastite je agencija Vlade Federacije BiH čija je osnovna djelatnosti deminiranje i  uklanjanje eksplozivnih sredstava za koju je nužno biti upućen u nove tehnologije u ovoj oblasti i njihov svakodnevni napredak posebno ako se time olakšava process deminiranja od planiranja pa do samog ukanjanja mina i NUS-a.