Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.11.2019.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Trebižat, vodostaj na vodomjernoj stanici Humac, dana 13.11.2019 godine, u 19:30 sati, iznosio je +331 cm, kada su proglašene vanredne mjere odbrane od poplava na poplavnom području rijeke Tihaljina-Mlade-Trebižat (TMT), i rijeke Vrioštice, a po Federalnom operativnom planu odbrane od poplava od strane Agencije za vodno područje Jadranskoga mora.

Dana 14.11.2019 godine, vodostaj na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren u 04:00 sati, iznosio je +329 cm, te je proglašen prestanak vanrednih mjera odbrane od poplava, na navedenom plavnom području.

  

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 12:45 do 13:10 sati, u ul.Kralja Tomislava, gdje je gorjela plinska boca.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica  grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na trafo stanici, u naselju Zlokovac. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je  intervenciju na gašenju požara  14.11.2019. godine u 00:41 sati, u ul. Safeta Zajke bb, općina Novi Grad, gdje je gorjela prodavnica guma. Na intervenciji je bilo 20 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila. Požar je lokalizovan u 02:03 sati, a ugašen u 05:33 sati. Povrijeđenih nije bilo.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica  grada Cazin imala je intervenciju na gašenju zapaljenog putničkog motornog vozila. Povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena je manja materijalna šteta.

 

 

Tehničke intervencije

Kanton Sarajevo

Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imali su četiri manje intervencije i to:  dvije na uklanjanju oborenih stabala sa saobraćajnice, jednu na uklanjanju potrganog lima sa stambene zgrade, te jednu na otvaranju zaglavljenih vrata na stanu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 07:55 do 09:20 sati, gdje su vršili uklanjanje oborenog stabla sa prometnice.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je pet intervencija i to:

  • od 09:30 do 09:55 sati, izlazak na saobraćajnu nezgodu u Tasovčićima,
  • od 09:40 do 10:05 sati, uklanjanje stabla sa saobraćajnice u Gabeli,
  • od 09:40 do 11:10 sati, u Domanovićima, uklanjanje kamenog zida sa saobraćajnice,
  • od 10:00 do 10:25 sati, u Dračevu, uklanjanje stabla sa saobraćajnice.
  • od 10:30 do 10:50 sati, od Gabele prema Gabela Polju, uklanjanje stabla sa saobraćajnice.

 

JAK VJETAR

 

Kanton Sarajevo        

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Kantona Sarajevo je dana, 13.11.2019. godine u 10:45 sati, primio informaciju od građana, da je u ul. Grbavička br. 40., općina Novo Sarajevo jak vjetar prouzrokovao štetu na krovu stambene zgrade te odvalio dio limene pokrivke koji je mogao pasti s krova i pri tome ugroziti ljude i materijalna dobra. Općinska Služba civilne zaštite općine Novo Sarajevo, odmah je angažovala pripadnike DVD Novo Sarajevo, koji su izašli na lice mjesta i preduzeli neophodne mjere i radnje te postavili trake upozorenja za građane i obezbijedili to mjesto, do dolaska pravnog lica (upravitelja) nadležnog za održavanje zajedničkih dijelova te stambene zgrade, koje je preduzelo neophodne mjere na uklanjanju dijelova limene pokrivke i na saniranju oštećenog dijela krova.

Na području općine Hadžići u toku 12. i 13.11.2019, došlo je do jakog udara vjetra koji je prouzrokovao štetu na stambenom objektu (odnijeo crijep sa dijela krova) u ul. Bjelašnička br. 162. u naselju Pazarić. Vjetar je obarao i stabla na putnu komunikaciju (ul. Bjelašnička bb) u naselju Pazarić. Na teren su odmah izašli uposlenici Općinske službe civilne zaštite Hadžići, koji su angažovali pripadnike DVD Tarčin, koji su privremeno sanirali  dio oštećenog krova na stambenoj zgradi i uklonili stabla sa putne komunikacije. Također, uslijed jakih udara vjetra došlo je i do padanja pokrivke stubišne konstrukcije sa stambene zgrade u ul. Hadželi br. 75. u naselju Hadžići, gdje je pričinjena šteta i na parkiranim motornim vozilima, kao i veća materijalna šteta na plasteniku u privatnoj svojini u ul. Bregovi br. 61. u naselju Pazarić.

 

VODOSNABDIJEVANJE

 

Zapadnohercegovački kanton

Zbog obilnih padavina, na izvorištima Vrioštica u Ljubuškom i Grudsko Vrilo u Grudama,  došlo je do zamućenja vode, pa se voda prije upotrebe za piće treba prokuhati.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez dostavlja pitku vodu jednom sedmično u Ahmiće i jednom sedmično u Bukve, a DVD Vitez jednom sedmično u Putkoviće. 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Novi Grad Sarajevo, Ilidža i grada Goražda, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su četiri eksplozivna sredstva. Također, u večernjim satima tim Federalne uprave civilne zastite za UES Sarajevo, po usmenom nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo hitnom intervencijom je izvršio uklanjanje ručne bombe bez osigurača, iz gusto naseljene Velikokladuške ulice, na području općine Novi Grad Sarajevo. Do dolaska tima Federalne uprave civilne zaštite na lokaciju, policija je osiguravala lice mjesta.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

 

 

        OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE