Direktor FUCZ Fahrudin Solak studentima Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu održao predavanje o sistemu CZ u FBiH i ulozi i položaju FUCZ

 U okviru ovog predavanja studenti IV godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bili su, između ostalog, upoznati sa sistemom civilne zaštite u Federaciji BiH, radom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), njenom strukturom i organizacijom, zakonskim okvirom i regulativom u oblasti zaštite i spašavanja u FBiH, problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini, ali i sa svim međunarodnim standardima i procedurama u sektoru zaštite i spašavanja. Još 2015. godine potpisan je Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Federalne uprave civilne zaštite i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, pa je ovo predavanje, uz mnoge druge aktivnosti u proteklom periodu,  nastavak veoma dobre dosadašnje saradnje ove dvije institucije.

 

Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, jučer je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u okviru nastavnog predmeta “Krizni menadžment” održao predavanje na temu “Organizacija zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ulogu i položaj Federalne uprave civilne zaštite”.

U okviru ovog predavanja studenti IV godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bili su, između ostalog, upoznati sa sistemom civilne zaštite u Federaciji BiH, radom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), njenom strukturom i organizacijom, zakonskim okvirom i regulativom u oblasti zaštite i spašavanja u FBiH, problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini, ali i sa svim međunarodnim standardima i procedurama u sektoru zaštite i spašavanja.

Uz mnoge aktivnosti koje su u proteklom periodu zajednički provele ove institucije, ovo predavanje nastavak je saradnje koja je potvrđena sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji koji je potpisan još 2015. godine između Federalne uprave civilne zaštite i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i koji obuhvata  zajedničko organiziranje naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, seminara, simpozijuma i radionica, međusobnu saradnju kroz razne oblike kao što su razmjena i izrada stručnih i naučnih informacija, razmjenu časopisa, publikacija, udžbenika kao i druge stručne literature, izradu zajedničkih istraživačkih i drugih projektnih prijedloga kao i njihova zajednička implementacija, promocija i razmjena akademskih i stručnih kadrova u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima obje strane učestvuju ili sarađuju, te izrada programa, obuka i radionica za usavršavanje akademskog i stručnog kadra.

Važnost ovakvih predavanja proizilazi iz toga da studenti imaju priliku slušati stručnjake iz prakse i naučiti koliko i na koji način je nastavno gradivo primjenjivo u sistemu zaštite i spašavanja u praksi.

Na kraju predavanja studenti su, kroz postavljena pitanja, pokazali zainteresiranost za ovu temu ali i za neke druge teme posebno u oblasti deminiranja zbog čega je dogovorena posjeta studenata ovog Fakulteta FUCZ u okviru koje će se imati priliku slušati predavanja i o radu deminerskih timova FUCZ.