Deminiranjem lokaliteta Bjeljevine kod Rudog omogućen nesmetan proces ekshumacije

Površina predmetnog zadatka iznosila je 838,28 m2 i deminirana je manuelnom metodom čišćenja. Deminiranjem ove lokacije koja obuhvata šumsko područje u selu Bjeljevine korišteno u poslijeratnom periodu za sječu drveta omogućen je nesmetan proces ekshumacije posmrtnih ostataka poginulih lica ali i vraćanje zemljišta svojoj namjeni čime su se stvorili uslovi za egzistenciju  povratnika i otklonila svakodnevna opasnost po lokalno stanovništvo.

Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Goražde B” na lokalitetu Bjeljevine, 16 km sjeverozapadno od Rudog, završio je deminerski zadatak čišćenja za potrebe ekshumacije poginulih lica.

Površina predmetnog zadatka iznosila je 838,28 m2 i deminirana je manuelnom metodom čišćenja. Na ovom zadatku nisu pronađeni tragovi miniranosti, niti NUS.

Rizična površina je formirana na zahtjev Tužilaštva BiH radi pronalaska posmrtnih ostataka poginulih u minskom polju.

Deminiranjem ove lokacije koja obuhvata šumsko područje u selu Bjeljevine korišteno u poslijeratnom periodu za sječu drveta omogućen je nesmetan proces ekshumacije posmrtnih ostataka poginulih lica ali i vraćanje zemljišta svojoj namjeni čime su se stvorili uslovi za egzistenciju  povratnika i otklonila svakodnevna opasnost po lokalno stanovništvo.