Deminiranjem lokacije Njivice-Bošnjakovina u općini Stolac mještanima stvoreno sigurnije okruženje i omogućena ispaša stoke

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite na lokaciji “Njivice – Bošnjakovina” na području općine Stolac očistili su 46.196 m2 sumnjive površine. Uklanjanjem minske opasnosti sa ovog lokaliteta mještanima, posebno povratnicima u selo Njivice koje je najbliže lokaciji, osim što je stvoreno sigurnije okruženje, omogućeno je i bavljenje stočarstvom i ispaša stoke koju u ovom selu većina uzgaja jer je to glavni izvor prihoda koji im omogućava opstanak na ovom području.

Na području općine Stolac završen je deminerski zadatak “Njivice – Bošnjakovina” ukupne površine 46.196 m2.

Na ovom zadatku koji je uspješno obavljen bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Bihaća, Livna i Mostara.

Lokacija zahvata dio platoa Križevac i desnu padinu brda prema selu Njivice, a tokom proteklog rata ovo područje se nalazilo ispred borbenih položaja HVO-a.

Uklanjanjem minske opasnosti sa ovog lokaliteta područje se može koristiti za ispašu stoke. Za mještane, posebno povratnike u selo Njivice koje je najbliže lokaciji, uklanjanje minske opasnosti znači sigurnije okruženje, bavljenje stočarstvom i ispašu stoke koju u ovom selu većina uzgaja jer je to glavni izvor prihoda koji im omogućava opstanak na ovom području.

Primopredaja zadatka je obavljena između predstavnika FUCZ i Centra za uklanjanje mina (BH MAC), dok je predstavnik Općine Stolac upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.