Deminerski timovi FUCZ završili deminiranje “Kote 830-1ˮ na lokalitetu brda Žuč u općini Vogošća

Površina zadatka bila je 52.025,00 m² sumnjive površine, a tehnički je izviđeno i više od planiranog, 55.023,00 m² sumnjive površine, od čega manuelno 17.688,00 m². Oko pronađenih mina očišćeno je 1.821 m², a uklonjeno vegetacije sa 37.335,00 m² površine. Na ovom zadatku je pronađeno sedam mina (jedna mina PMR-2A,  tri mine PMR-2AS i tri mine PMA-2) i 63 komada NUS-a.

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (“Sarajevo Bˮ , “Deminerski tim za uzorkovanjeˮ, “Busovača Bˮ, “Livno Bˮ sa 46 deminera i POEK tim sa dvije prege na uzorkovanju) završili su deminiranje na lokalitetu brda Žuč, “Kota 830-1ˮ, na području općine Vogošća.

Površina zadatka bila je 52.025,00 m² sumnjive površine, a tehnički je izviđeno i više od planiranog, 55.023,00 m² sumnjive površine, od čega manuelno 17.688,00 m². Oko pronađenih mina očišćeno je 1.821 m², a uklonjeno vegetacije sa 37.335,00 m² površine.

Radilo se o veoma teškom zadatku koji je završen isključivo metodom prekopavanja bez mogućnosti korištenja detektora i mašina, jer se lokacija nalazi između nekadašnjih linija razdvajanja.

Na ovom zadatku je pronađeno sedam mina (jedna mina PMR-2A,  tri mine PMR-2AS i tri mine PMA-2) i 63 komada NUS-a.

Završetkom ovog zadataka na lokaciji koja graniči sa Općinom Novi Grad Sarajevo, stvoreni su uslovi za njeno nesmetano korištenje, prvenstveno u vrijeme obilježavanja značajnih datuma i obilaska spomen – obilježja na brdu Žuč, kao i sigurna upotreba livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva.

Nastavak deminerskih radova na ovom lokalitetu očekuje se tokom avgusta ove godine.