Deminerski timovi FUCZ završetkom izuzetno zahtjevnog zadatka omogućili probijanje puta i spajanje više sela u općinama Konjic i Kalinovik

Na ovom izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu deminiranje su izvodili deminerski timovi FUCZ – Tuzla, Bihać i Goražde. Zadatak je rađen manuelnom metodom čišćenja, a pronađene su tri mine PMA 3, jedna mina PMR-2A i jedan NUS (Ručna bomba M52). Deminirana je trasa puta širine 8 metara kako bi se izvršilo probijanje puta  i spojilo više sela u oba entiteta, od Bjelimića i Odžaka u općini Konjic u Federaciji BiH, do Uloga u općini Kalinovik u Republici Srpskoj. Velika zagađenost tla metalom, zajedno sa gustom vegetacijom, otežavala je i usporavala rad deminera. Pored medicinskih vozila i medicinara FUCZ na ovom zadatku  angažovan je i helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC).

U lokalnoj zajednici Susječno, 39 km jugozapadno od Kalinovika, završen je deminerski zadatak “Put Uzriječje – Vilišta (Rajac)”. Ovaj izuzetno zahtjevan deminerski zadatak obavili su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Tuzla, Bihać i Goražde.

Na ovom zadatku, koji je rađen manuelnom metodom, očišćeno je 12.993m2 sumnjive površine na kojoj su pronađe tri mine PMA 3, jedna mina PMR-2A i jedan NUS (Ručna bomba M52).

Deminirana je trasa puta širine 8 metara kako bi se izvršilo probijanje puta  i spojilo više sela u oba entiteta, od Bjelimića i Odžaka u općini Konjic u Federaciji BiH, do Uloga u općini Kalinovik u Republici Srpskoj. Velika zagađenost tla metalom, zajedno sa gustom vegetacijom, otežavala je i usporavala rad deminera. Pored medicinskih vozila i medicinara FUCZ na ovom zadatku  angažovan je i helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC).

I ovaj zadatak pokazao je dobru saradnju OSBiH i FUCZ  i visok nivo profesionalnosti pilota OSBiH, kako u rutinskim letovima do heliodroma, tako i u realizaciji vježbe MEDEVAC.

Na zadatku, u skladu sa potrebnim standardima, urađeno je završno obilježavanje, trajno obilježavanje od pravca Uloga sa 66 samostalnih minskih znakova, a na mjestima gdje zadatak graniči sa rizičnom površinom, urađeno je polutrajno obilježavanje.

Prije rata put je korišten od strane stanovništva i ŠG “Zelengora” za prilaz imanjima i eksploataciju šume. Put, od koga su neke kuće udaljene tek oko 60 metara, zbog minske opasnosti poslije rata nije se koristio.

Bio je ovo jedan od težih zadataka sa kojim su se do sada susretali demineri FUCZ. Težina ovog zadatka ogledala se u nepristupačnom terenu, velikim usponima, zagađenosti tla metalom i kamenitom trasom pa je bilo veoma teško vršiti otkopavanje indikacija koje je registrovao metal detektor.

Završetkom ovog zadatka omogućena je obnova kuća i rekonstrukcija puta koji povezuje  Bjelimiće u općini Konjic sa Ulogom u općini Kalinovik. Na ovaj način stvoreni su bolji i sigurniji uslovi života za povratnike na ovom području.

Lokalno stanovnistvo iz Bjelimića i iz Baka u svakom trenutku bili su na raspolaganju deminerskim timovima pa im FUCZ i na ovaj način najiskrenije zahvaljuje.