Demineri FUCZ iz minskog polja kod Gračanice, u kome su jučer stradale ovce, izvadili ostatke mine kako bi se provele istražne radnje

Deminerski timovi FUCZ, koji su bili uključeni u ovu akciju, odmah su po prijavi incidenta izašli na teren. Kako je bilo potrebno osigurati provođenje istražnih radnji, u skladu sa odobrenjem kantonalnog tužioca, izvršeno je deminiranje pristupnog puta do ostataka eksplodirane mine, tačije dna koje je ostalo nakon njenog aktiviranja i koji su predati policiji.

Na lokaciji Gornji Skipovac-Topalovići u Općini Gračanica jučer je došlo do minskog incidenta kada je stado ovaca ušlo tri kilometra u obilježeno minsko polje i aktiviralo minu PROM (protivpješadijska rasprskavajuća odskočna mina).Tom prilikom stradalo je oko 40 ovaca.

Odmah nakon prijave incidenta deminerski timovi FUCZ su izašli na teren, zatim službenici PU Gračanica, uposlenici općinske Službe civilne zaštite Gračanica, predstavnici BH MAC-a, a zbog udaljenosti do najbliže bolnice na lokaciju je stiglo osoblje hitne pomoći Gračanica sa ambulantnim kolima.

Kako je bilo potrebno osigurati provođenje istražnih radnji, u skladu sa odobrenjem kantonalnog tužioca, demineri FUCZ izvršili su deminiranje pristupnog puta do ostataka eksplodirane mine, odnosno dna koje je ostalo nakon njenog aktiviranja i koji su predati policiji.

Ovo područje se nalazi na nekadašnjim linijama razdvajanja pa je zbog toga kontaminirano minama.

FUCZ još jednom apeluje na građane da ne ulaze u obilježena minska polja.