Delegacija Nacionalne garde američke savezne države Maryland posjetila Federalnu upravu civilne zaštite

U okviru ove posjete održan je sastanak na kome je jedna od tema bila vezana za buduću saradnju po pitanju prirodnih i drugih nesreća, kao i iskustva proistekla iz saradnje FUCZ i Ministarstava sigurnosti i odbrane BiH. Direktor FUCZ Fahrudin Solak osvrnuo se  na dosadašnnju saradnju u oblasti obuka između MO BiH, OS BiH i ODC/NG Maryland SAD i drugih državnih i entitetskih institucija u BiH na kojima su učestvovali i predstavnici FUCZ, koje će se nastaviti i u narednom periodu u oblastima koje će dodatno koristiti osposobljavanju pripadnika FUCZ za njihove trenutne i buduće misije. Za narednu 2019. godinu u planu su i četiri radionice kao nastavak ranije saradnje i realizovanih aktivnosti koje su se odnosile na procjenu spremnosti BiH na odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća koje su realizovane u koordinaciji sa predstavnicima Ekspertnog tima iz SAD-a u skladu sa programom bilateralne saradnje između BiH i SAD i realizacije Programa Civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (Civil-Military Emergency Preparedness –CMEP).

U okviru obilježavanja 15 godina saradnje između američke savezne države Maryland i Bosne i Hercegovine u zvaničnoj posjeti BiH boravila je delegacija Nacionalne garde Meryland na čelu sa komandanticom general majorom Lindom Singh i njene dvije zamjenice, brigadnom generalicom Jenee Birckhead (Kopnene snage) i brigadnom generalicom April Vogel (Zračne snage).

U okviru planiranih aktivnosti generalice Birckhead i Vogel, zajedno sa predstavnicima ODC, kapetanom Harrisonom Bittenbenderom, poručnikom Alston Jennifer (Izvršni oficir u pratnji generala), te predstavnicima tima za odnose s javnošću, majorom Kurtom Rauschnbergom, narednicom Gondiero Catherinom i narednikom Soucy Jonathanom, jučer (29. novembar 2018.) posjetili su Federalnu upravu civne zaštite.

Tom prilikom održan je i sastanak na kome je jedna od tema bila vezana za buduću saradnju po pitanju prirodnih i drugih nesreća, kao i iskustva proistekla iz saradnje FUCZ i Ministarstava sigurnosti i odbrane BiH.

Direktor FUCZ Fahrudin Solak osvrnuo se  na dosadašnnju saradnji u oblasti obuka između MO BiH, OS BiH i ODC/NG Maryland SAD i drugih državnih i entitetskih institucija u BiH na kojima su učestvovali i predstavnici FUCZ, koje će se nastaviti i u narednom periodu u oblastima koje će dodatno koristiti osposobljavanju pripadnika FUCZ za njihove trenutne i buduće misije.

Posjetiocima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH, aktivnosti i učinci FUCZ u oblasti deminiranja  ali i napredak u korištenju softverskog program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja te olakšava raspoređivanje resursa i ljudstva u uslovima prirodne i druge nesreće kojeg FUCZ aktivno koristi od maja 2017. godine.

Generalice Birckhead i Vogel su pohvalile prezentacije i rekle da su impresionirane radom i ulogom FUCZ te primjenom NICS-a na terenu u akcijama potraga,  spašavanja i deminiranja. Naglasile su i da je da FUCZ u veoma kratkom roku stvorila zavidnu bazu podataka u okviru ovog programa te da ga veoma uspješno koristi.

Za narednu 2019. godinu u planu su i četiri radionice kao nastavak ranije saradnje i realizovanih aktivnosti koje su se odnosile na procjenu spremnosti BiH na odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća koje su realizovane u koordinaciji sa predstavnicima Ekspertnog tima iz SAD-a u skladu sa programom bilateralne saradnje između BiH i SAD i realizacije Programa Civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (Civil-Military Emergency Preparedness –CMEP). Savezna američka država Maryland 15 godina je država-partner Bosni i Hercegovini kroz Program M2M (Military to Military/Vojska – Vojsci) a realizira se u cilju povećanja interoperabilnosti OS BiH sa OS SAD-a i pružanja pomoći i podrške demokratskim institucijama i državnim organima BiH. Ovo partnerstvo proteklih godina, bez obzira na brojne izazove na globalnoj svjetskoj sceni, nije bilo smanjeno.

U toku 2020. godine planirana je realizacija vježbe koja bi svoje težiste imala na prirodnim i drugim nesrećama, tako da je ovo bila još jedna prilika da se govori o tom dijelu budućih aktivnosti.