Austrija uručila FUCZ donaciju od 56 šatora za smještaj migranata u Bosni i Hercegovni

Primajući ovu donaciju direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak se zahvalio Austriji i naglasio da će šatori, u skladu s potrebama, biti postavljeni na predviđenim lokacijama. Inače, pripadnici FUCZ su već jučer dio šatora transportovali u Bihać, te su nakon odobrenja počeli sa aktivnostima čišćenja lokacije i postavljanja kampa u Velikoj Kladuši u objektima “Agrokomerca”, za koje je, uz kasarnu Ušivak u Hadžićima, Vlada FBiH dala saglasnost da ustupi ove dvije lokacije u cilju rješavanja smještajnih kapaciteta za migrante.

Jučer je (05.07.2018. godine) u zgradi Vlade FBiH u okviru hitnih mjera za suzbijanje nezakonitih migracija izvršena primopredaja šatora koje je Bosni i Hercegovini donirala Austrija.
Radi se o 56 šatora sa pratećom opremom koji imaju kapacitet smještaja za 280 osoba. Ovu značajnu donaciju uručio je Johann Bezdeka, rukovodilac Sektora za civilnu zaštitu, upravljanje krizama i zaštitu od katastrofa pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije.
Primajući ovu donaciju direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak se zahvalio Austriji i naglasio da će šatori, u skladu s potrebama, biti postavljeni na predviđenim lokacijama. Inače, pripadnici FUCZ su već jučer dio šatora transportovali u Bihać, te su nakon
odobrenja počeli sa aktivnostima čišćenja lokacije i postavljanja kampa u Velikoj Kladuši u objektima “Agrokomerca”, za koje je, uz kasarnu Ušivak u Hadžićima, Vlada FBiH dala saglasnost da ustupi ove dvije lokacije u cilju rješavanja smještajnih kapaciteta za migrante.
Solak je rekao da će u slučaju potrebe FUCZ postaviti i kontejnere za tuširanje, toalet, agregate i cisterne s vodom.
Od 1. januara do 2. jula ove godine, prema podacima Službe za poslove sa strancima, prijavljeno je 7.128 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazale su 6.354 osobe, dok su 683 podnijele zahtjev za azil. Ovi podaci pokazuju da migranti ne žele ostati u Bosni i
Hercegovini.
Dok traju potrebe za angažiranjem u organiziranju i uspostavi kampa u kasarni Ušivak u Hadžićima, Federalnoj upravi civilne zaštite odobreno je da angažira potreban broj pripadnika i osigura stručnu i tehničku pomoć za smještaj i zbrinjavanje migranata. Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da precizira nosioce plaćanja troškova liječenja primarne i specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite migranata te lijekova. Federalnoj direkciji robnih rezervi odobreno je da stavi na raspolaganje kapacitete za potrebe funkcioniranja kampova koji će biti podstavljeni na području Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona. Robnim rezervama raspolagat će Crveni križ Federacije BiH, uz obavezu da u saradnji sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela FBiH pronađe prostor za skladišni – logistički centar Crvenog križa iz raspoloživih objekata neperspektivne vojne imovine.
Inače, Vlada FBiH je, donijela odluku da iz tekuće rezerve dodijeli 29.800 KM za plaćanje PDV-a i špediterskih usluga za uvoz ove donirane opreme iz Austrije koja od 2015. godine na razne načine pomaže BiH u oblasti migracija i azila.