„08-14/33-196/15 (1095-1-2-123-3-11/15 od 26.06.2015.) Postupak javne nabavke usluga zaštita objekata Federalne uprave civilne zaštite u ulicama Vitomira Lukića broj 10, Bojnička broj 65 i Dženatića čikma broj 14 u Sarajevu.“

 

Dokumenta postupka javne nabavke:

– DRUGA IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE OD 10.07.2015.

– IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE OD 06.07.2015.

08-14/33-196/15 TENDERSKA DOKUMENTACIJA