Tenderska dokumentacija za nabavku usluga

Broj nabavke: 08-14/33-151/15

Broj obavještenja sa portala JN: 1095-1-2-57-3-6/15


30.06.2015 – Odluka

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE


Dopune tenderske dokumentacije od 11.05.2015.

DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE – PREUZIMANJE/DOWNLOAD

Izmjene tenderske dokumentacije od 11.05.2015.

IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE – PREUZIMANJE/DOWNLOAD

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGA ZA LOT 2 PONUĐAČU: SARAJEVO OSIGURANJE D.D. SARAJEVO

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGA ZA LOT 1 PONUĐAČU: SARAJEVO OSIGURANJE D.D. SARAJEVO


21.04.2015. – tenderska dokumentacija

TENDERSKA DOKUMENTACIJA – PREUZIMANJE/DOWNLOAD