Ovom vježbom provjereni su materijalni i ljudski potencijali civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i volontera Crvenog križa koji učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja kroz pružanje pomoći stanovništvu, kao i sposobnost i kapaciteti OŠ “Busovača” pri evakuaciji u slučaju zemljotresa. Vježbom su potvrđene važeće procedure, planska rješenja i standardi obuke s konačnom težnjom da […]

Opširnije

Iz Federalne uprave civilne zaštite, koja je, za razliku od prošle Ljetne škole, na ovoj bila programski partner, Zimsku školu je uspješno završilo četvero njenih predstavnika. Imajući u vidu aktuelne globalne sigurnosne izazove i skoro svakodnevne krizne situacije, pokazalo se da je ova Zimska škola uspješan doprinos funkcionalnoj edukaciji kadrova iz sistema zaštite i sigurnosti. […]

Opširnije

Povodom pogibije planinara na Bjelašnici, nedavno je u prostorijama Planinarskog saveza FBiH/BiH održan sastanak na temu “Sigurnost u planinama“. Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ): Fahrudin Solak, direktor, Dalila Efendić, pomoćnik direktora, Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo i Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s […]

Opširnije