Federalna uprava civilne zaštite i ove godine stavila je na raspolaganje ljudstvo i opremu kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji će od Nezuka do Potočara prepješačiti trasu dugu 100 kilometara. Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen […]

Opširnije

Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen Do, Mravinjci – Konjević Polje i Potočari – Srebrenica. Cisterne s vodom biće postavljene na punktovima duž cijele trase, a mobilni timovi FUCZ na nekoliko lokacija pružat će dodatnu logističku podršku […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite Organizacionom odboru ovog Marša, stavila je na rasplaganje tim sa dva terenska vozila i opremom koji će učesnicima pružiti podršku duž trase koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu sve do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom. Učesnici ovog Marša trebalo bi da stignu u Vukovar 18. novembra, na Dan sjećanja na žrtve […]

Opširnije

Timovi FUCZ sa ljudstvom, terenskim vozilima i cisternama za pitku vodu i ove godine bili su podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira Nezuk-Potočari 2017” koji su od ranih jutarnjih sati 8. jula do poslijednevnih sati 10. jula 2017. godine prepješačili trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj […]

Opširnije