Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske.  Izuzetak su granični prelazi  Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.
Zbog sprečavanja širenja koronavirusa Hrvatska i Crna Gora zatvorili su granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji  imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.
Federalni štab civilne zaštite

Na jučerašnjoj hitnoj vanrednoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) donijeta je naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) u vremenu od 18 do 5 sati.
Ovoj naredbi prethodila je preporuka Federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare za uvođenjem zabrane kretanja, na zahtjev premijera FBiH Fadila Novalića, koja je poslana Jelki Milićević, ministrici, zamjenici premijera FBiH i zapovjednici FŠCZ i Fahrudinu Solaku, direktoru Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i načelniku FŠCZ.
Kako je u ovoj preporuci, između ostalog, navedeno nakon detaljne procjene sveukupne sigurnosne situacije na teritoriji FBiH, posebno imajući u vidu povećanje broja zaraženih koronavirusom (COVID-19), kao i zbog učestalog kretanja migranata u večernjim i noćnim satima, zbog zaštite i najboljeg interesa građana, predloženo je uvođenje zabrane kretanja za sve građane na teritoriji F BiH u navedenom periodu.
Zabrana kretanja stupa na snagu, 22.3. 2020. godine u 18:00 sati i trajaće do daljnjeg.

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Štab je jučer u 10:00 sati održao press konferenciju na kojoj su komandant i načelnik Štaba, kao i premijer Vlade Kantona Sarajevo i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo upoznali javnost sa mjerama i aktivnostima koje su u prethodnom periodu poduzete od strane Štaba, Vlade Kantona Sarajevo, općinskih štabova civilne zaštite, kantonalnih organa uprave, ustanova i institucija, općinskih službi za uprava i javnih preduzeća na sprečavanju pojave koronavirusa, te uputili apel građanima da se pridržavaju svih preporučenih mjere zaštite od koronavirusa i da obavezno poštuju mjeru samoizolacije.

U cilju koordiniranja planskih aktivnosti sa općinama na poduzimanju preventivnih mjera na sprečavanju širenja koronavirusa, Štab je 21.03.2020. godine u 11:00 sati održao sastanak sa komandantima i načelnicima općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo na kojem su na kojem su dogovorene mjere i aktivnosti  na planskom provođenju čišćenja, pranja i dezinfekcije  ulica, trgova, trotoara, javnih stepeništa i parkinga i drugih javnih prostora na području svih općina u Kantonu Sarajevo, te da se pomogne svim zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite i najugroženijim građanima u novonastaloj situaciji uzrokovanoj pojavom koronavirusa.

U toku jučerašnjeg dana Štab je angažovao Službu za veterinarske poslove na  dezinfekciji Željezničke stanice i terminala na Ilidži i u 19 objekata u kojima su smješteni punktovi javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da su aktivirali sve svoje službe zaštite i spašavanja i dodatne snage koje su u toku jučerašnjeg dana bile angažovane na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora. 

Zeničko-dobojski kanton

Na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH. Apelujemo na vozače da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Na snazi je zabrana kretanja građana na područiju Federacije BiH od 18:00 do 05:00 sati. Iz ove naredbe izuzeti su svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koranavirusom kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

Zapadnohercegovački kanton

U posljednja 24 sata, evidentirano je osam dojava građana za osobe koje se ne pridržavaju mjera samoizolacije. O navedenim osobama obavještene su nadležne PU.

Dezinfekcija ulica i javnih površina provedena je po planu i programu Štaba civilne zaštite na području Zapadnohercegovačkog kantona.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 21.03.2020.god. održana je telefonska sjednica na kojoj je usvojena dopuna zapovijedi u kojoj se nalaže izbjegavanje bliskog kontakta od najmanje 2 m u zatvorenom i 1 m na otvorenom prostoru. Zapovijeda se odgoda svih javnih događanja i svih oblika okupljanja više od 10 osoba.

Općina Prozor Rama. U protekla  24 sata djelatnici PS Prozor Rama izvršili su 16 provjera osoba kojima su izdate zdravstvene mjere samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju zadatih uputa.

Na području općine u protekla 24 sata prijavljeno 26 osoba koje su stigle iz  inozemstva i drugih općina iz BiH te će za iste tokom dana biti izrečene zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine do 14:00 sati je 185. 

Općina Neum. Dana 21.03,2020.godine održana je sjednica Općinskog stožera CZ na kojoj su potvrđene naredbe o zabrani kretanja za osobe mlađe od 18 godina i starije od 65 godina.

U kontaktu sa Domom zdravlja Neum potvrđeno nam je da nema izrečenih novih mjera o samoizolaciji, a da se svi kojima je izrečena  uredno javljaju liječnicima. 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske je testirano 3. osobe od kojih je 1. pozitivna na virus (COVID-19) dok je 334. osoba stavljeno u samoizolaciju. 

Tuzlanski kanton

Na području Tuzlanskog kantona do 1900 sati 21.03.2020. godine u izolaciji je bilo 4300 osoba. 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog  štaba civilne zaštite.

Trenutno na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nema novoregistrovanih (pozitivnih) na ovaj virus. 

Kanton 10

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: nema ni jedan slučaj zaraze korona virusom.

Unsko-sanski kanton

Vlada Unsko-sanskog kantona dana 20.03.2020.godine donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona.

Na području USK-a registrovana su četiri slučaja zaraze virusom covid-19, jedno lice je preminulo. 

ZEMLJOTRES 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Dana 22.03.2020. godine, u 06:24 sati, na području Grada Bihaća se osjetilo podrhtavanje tla u trajanju od oko 10 sekundi. Epicentar je bio u području R Hrvatske 7 kilometara sjeverno od Zagreba sa jačinom od 5,3 Rihterove skale, na dubini od 10 km.

Za sada nema prijavljene štete niti eventualno povređenih lica. 

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara  u mjestu Hajrulahovića brdo, gdje je  gorjelo nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jednica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju npožara u mjestu Kolunić, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je  intervencije na gašenju požara i to:

  • od 11:30 do 19:20 sati, u mjestu Kruhari gdje je gorjela trava,
  • od 16:00 do 17:15 sati, u mjestu Brdari gdje je gorjelo nisko rastinje,
  • od 18:00 do 20:00 sati, u mjestu Modra gdje je gorjela šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara  u mjestu Častovići gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je  intervencije na gašenju požara i to:

  • od 18:26 do 19:20 sati, u mjestu Dolovi gdje je gorjela šuma,
  • od 18:46 do 21:35 sati, u mjestu Golubovići gdje je gorjela njiva. 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je četiri intervencije na gašenju požara, tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Grivice i u ul. 10.Septembra u Banovićima te jednu intervenciju na gašenju otpadnih guma u naselju Stražbenica. Požari su loklizovani i ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume u naselju Gornja Lohinja. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Mionica i Vučkovci. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je tri intervencije na gašenju niskog rastinja i šume  u naseljima Zelina, Memići i željezničkoj stanici u Kalesiji. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasan jedinica općine Lukavac imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima: Panjik, Kuduzovići i Bistarac. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je dvije intervencije na gšenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Liplje i Duboki Potok. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima: Gornja Tuzla, Donje Petrovice, Šićki Brod i Dobrnja. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica izašla je na teren u Gornje Dubrave gdje je gorjela šuma, međutim zbog nepristupačnog terena nisu mogli pristupiti gašenju požara. Požar je ugasila kiša koja je pala tokom noći.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana 21.03.2020. godine Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Vitkovići gdje je gorjelo nisko rastinje. Istog dana došlo je do požara niskog rastinja i bjelogorične šume u mjestima Krsnica MZ Zupčići. Požar se nije gasio iz razloga što se nalazi na  ratnim linijama VRS, trenutno ne prijeti kućama i redovno se obilizak od strane pripadnika PVJ-e kao i pripadnika JP Bosansko-podrinjske šume. Teren obilaze i pripadnici MUP-a BPK-a Goražde. 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je 11 intervencija na gašenju požara  niskog rastinja i suhe trave na lokacijama: M. Broda, Stranjani, Gradišće, Kopilo, Smetovi, Peševići i Gradsko groblje Zenica. U naselju Lokvine gorjela šuma. U selu Poca gorjela je kuća. U ulici Mejdanđik gorio je otpadni materijal. U naselju Mokušnice gorjelo je putničko motrono vozilo. Svi požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara u mjestima  Dedići i Grabovica, gdje je gorjela suha trava i šuma. Požari je ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općina Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara  u ulici Viteška gdje je gorio razvodni ormar za elektroinstalacije i u mjestu Strupina gdje  je gorio pomoćni objekat. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Trepče, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je  8 intervencija. Požari niskog rastinja i suhe trave na lokacijama: Papratnica, Doboj, Bijele Vode, Desetnik i ul. Branilaca. Požar šume i niskog rastinja na lokacijama Kujavče i Papratnica. Gorio elektro sat u mjestu Malješ. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara na lokacijama: Taukčići, Kopači i Vratnica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

 Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora u Tribistovu, gdje je opožareno cca 6 duluma trave i manja površna borove šume, te jednu intervenciju na lokalitetu Podbila, gdje je opožareno cca 2 duluma trave,niskog raslinja i hrastove šume.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imali intervencije na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Babići-Dobrkovići, gdje je opožareno cca 2.ha trave, niskog raslinja, smilja i šume.

Na istom lokalitetu Babići-Dobrkovići ponovo se aktivirao požar gdje je opožareno cca 5 hektara niskog  rastinja. U gašenju požara angažovana su  četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila. U blizini požarišta primjećena je osoba za koju se sumnja da je u oba slučaja prouzrokovala požar.O navedenom je obavještena PU Široki Brijeg.

Istog dana došlo je do požar na Brigu, gdje je opožareno cca 1 dulum trave i šume. U

Intervenciji sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

 Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na području općine Busovača registrovana 4 požara u kojima je  gorjelo nisko rastinje i šuma na lokalitetima Krčevine, Kaonik, Milanovići i Milavice.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:45 do 19:50 sati, na  Brasini- Velež gdje je gorjelo rastinje,

– od 16:15 do 17:30 sati, u Pijescima gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:50 do 21:05 sati, u Dračevicama gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:20 do 16:55 sati u Gabeli gorila trava i raslinje.

– od 19:25 do 20:15 sati u Bobanovu selu, gorila trava i raslinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 11:55 do 13:25 sati, u Čalićima gdje je gorjela borova šuma,

– od 14:00 do 15:00 sati, u Potpolju gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od14:35 do 15:30 sati u Bašagi gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:30 do 16:20 sati, u Potpolju gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:00 do 18:20 sati, u Paoči gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:35 do 21:10 sati, u Čitluku u krugu vinarije gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:48 do 14:25 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u mj.Ćelebići.

– od 15:30 do 19:00 sati, na području „Gluhi Do“.

– od 18:25 do 19:30 sati, kod sela Gakići. Teren je miniran.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:25 do 16:30 sati, u mjestu Zlate, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:30 do 20:30 sati, na platou Risovac gdje je  gorjela borova šuma,

– od 16:30 do 17:10 sati, u Donjem Paprasku gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:50 do 18:00 sati, u mjestu Zakom gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je dvije intervencije na gašenju požara manjeg intenziteta.

 Kanton 10

Općina Kupres. Vatrogasna jedinica općine Kupres imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Odžak gdje je gorjelo gori nisko raslinje. Vatra je obuhvatila prostor iznad naseljenog područja koje se nalazi uz samu požarnu liniju.

Požar je ugašen i spriječeno je njegovo širenje u šumski pojas.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Hitnom intervencijom na dvije lokacije na području općina Ilijaš i Glamoč timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 1 eksplozivno sredstvo i 16 vježbovnih protutenkovskih mina.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE