Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četri intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenju električne instalacije, dvije na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog otpada.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:40 do 09:30 sati u Gnojnicama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:19 do 15:05 sati u Južnom Logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:30 do 17:55 sati u ul.M.Budaka, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 18:45 do 20:20 sati na Kvanju gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:00 do 00:15 sati u Blagaju gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 23:40 do 00:10 sati u Brankovcu, gdje je gorjela veš mašina.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:15 do 10:05 sati u Dračevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 09:45 do 10:25 sati na Jasenici, gdje je gorjela šuma i otpad,

– od 11:38 do 12:20 sati na Tresani, gdje je gorio biljni otpad,

– od 16:02 do 16:50 sati u Šurmancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

-od 09:30 do 11:00 sati u Bijakovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:30 do 14.00 sati u Cernu na Vlakama, gdje je gorjela šuma trava i nisko rastinje,

– od 15:30 do 18:00 sati u Krućevićima, gdje je gorio otpad i nisko rastinje,

– od 21:00 do 22:20 sati u Gornjem Ograđeniku, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 19:15 do 20:30 sati na Kvanju, gdje je gorio otpad, trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Jasenice, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Klisura, gdje je gorjelo nisko rastinje i divlja deponija.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na području dijela grada u naselju Drežnik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jare imalo je intervenciju na gašenju požara od 21:45 do 22:55 sati, u Biogracima, gdje je gorjela trava i otpad. Opožareno je oko 0,1 ha površine.  Požar su gasila dva vatrogasca sa  vatrogasnim vozilom.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Vardište, gdje je gorio stambeni objekat-kuća.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a i accuweather, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati u Mostaru je 64 , a na  Ivan Sedlu je 67 – što pokazuje da je umjeren kvalitet zraka.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke u periodu od 14.08. do 18.08.23. godine na 18 lokacija području Federacije, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 33 eksplozivna sredstva.

 

OSTALO

 

Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Vijeće ministara BiH, na hitnoj vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku kojom je odobrilo produženje misije dva tima za zaštitu i spašavanje iz Bosne i Hercegovine koji rade na saniranju posljedica nedavnih poplava u Republici Sloveniji i to tima Federalne uprave civilne zaštite i tima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. U skladu sa ovom Odlukom tim Federalne uprave civilne zaštite s teškim mašinama i potrebnim ljudstvom svoj angažman u Sloveniji produžit će do 25.08.2023. godine.

Federalni štab civilne zaštite, danas je na hitnoj vanrednoj sjednici donio Naredbu da se angažman operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije Bosne i Hercegovine koje su okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji radile na otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava, okonča 25.08.2023. a njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu organizuje 26.08.2023. godine.

Federalna uprava civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu s naredbom, uputile su svoje operativne snage sa mašinama i potrebnom opremom te pružaju administrativnu i logističku podršku u operaciji upućivanja međunarodne pomoći Republici Sloveniji koja će, po načelu samoodrživosti i na zahtjev Vlade Republike Slovenije sa planiranih deset biti produžena za još četiri dana.

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sa ljudstvom i teškim mašinama  nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Slovenije u područjima pogođenim poplavom. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici tima sa teškim mašinama i ljudstvom nastavili su obavljati zadatke na uređenju korita rijeke Savinje te utovara i odvoz nanesenog  materijala.

Jedna radna mašina prebačena je uzvodno oko tri kilometra od sadašnje pozicije da očisti i produbi slivne kanale  koji se ulijevaju u samu rijeku Savinju koji su bili obuhvaćeni poplavom.Treca mašina je bila i dalje angažovana na saniranju korita rijeke kao i pristupnih puteva privatnih u općini Gornji Grad.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih dnevnih termperatura, koje je na snazi do 27.08.2023.godine. Maksimalne temperature zraka između 33 i 40 °C, lokalno u sjevernim područjima Bosne i u unutrašnjosti Hercegovine i do 42 °C.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR