Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:10 do 11:35 sati, u mjestu  Raškoj Gori, gdje je gorjela štala,

– od 12:10 do 12:45 sati, u mjestu  Raštanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara teretnog vagona. Požar je ugašen.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara kod sela Gradac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 17:50 do 18:40 sati, na Paljikama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Tuzlanski kanton

 Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, te jednu intervenciju na gašenju vagona.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u firmi Drvo stil, gdje je gorio dimnjak.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Krojčica, gdje je gorio kamion.

 Unsko-sanski kanton

 Grad Bihać-Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju u ul. Vinička, gdje je došlo do požara na električnom brojilu na stambenom objektu-kući.

Grad Cazin-Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju od 00:40-01:31 sati u mjestu Skokovi, gdje je došlo do požara na motornom putničkom vozilu.

Općina Velika Kladuša-Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tehničku intervenciju u ul. 1.muslimanske brigade, sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode.

 

VELIKO NEVRIJEME

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Uslijed olujnog nevremena praćenog jakom kišom neki dijelovi grada su ostali bez napajanja električnom energijom, prometnice su bile potopljene što je otežavalo promet.

Općina Čitluk. Uslijed olujnog nevremena praćenog jakom kišom, porušeno je više stabala u naselju Pod Greda.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke u periodu od 14.08. do 18.08.23. godine na 18 lokacija području Federacije, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 33 eksplozivna sredstva.

 OSTALO

 Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sa ljudstvom i teškim mašinama  nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Slovenije u područjima pogođenim poplavom. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici tima sa teškim mašinama i ljudstvom nastavili su obavljati zadatke na uređenju korita rijeke Savinje te utovara i odvoz nanesenog  materijala.

Također je jedna mašina angažovana u mjestu Gruševlje  gdje će da očisti i produbi slivne kanale  koji se ulijevaju u samu rijeku Savinju koji su bili obuhvaceni samom poplavom. Radovi su izvođeni i na saniranju korita rijeke  Šokata kao pristupnih puteva i dvorišta duž sliva rijeke oko privatnih kuča u općini Gornji Grad. Svi pripadnici su iselili iz dosadašnjih spavaonica i smjestili se u privatni apartman u blizini baze operacija,  jedan pripadnik KUCZ PVB KS iz Sarajeva sa vozilom je krenuo u ispomoc ekipi angažovanoj na saniranju šteta nastalih poplavom.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih dnevnih termperatura, koje je na snazi do 27.08.2023.godine. Maksimalne temperature zraka između 33 i 40 °C, lokalno u sjevernim područjima Bosne i u unutrašnjosti Hercegovine i do 42 °C.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR