Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 18./19.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 18.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 18.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod 24 osobe. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih. Na području BPK Goražde zaključno sa 18.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11015 osoba na COVID-19 od kojih je 5765 pozitivno ( 5601 osoba je izliječena, 163 osobe su preminule) a trenutno je jedna osoba zaražena na COVID-19.

 

Kanton 10

Dana 18.01.2023. god. na Covid-19 testirano je 5 osoba. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih osoba na Covid-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje Rijeke Save

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH dostignuti su nivoi vode pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje nadležnih institucija koje provode zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, definisani Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Još je na snazi vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva rijeke Bosne (sliv rijeke Željeznice), Unsko-sanskom kantonu te u BPK Goražde, kako je i prognozirano u Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja izdatom 16.01.2023. godine, za period od 17.01-20.01.2023. godine.

Gornji dio sliva rijeke Bosne (sliv Željeznice)

 

Na svim hidrološkim stanicama u Kantonu Sarajevo bilježi se stagnacija i opadanje vodostaja. Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Ilidža i HS Reljevo. Nove padavine izazvale su porast vodostaja.

Obavještavamo stanovništvo i privredne subjekte koji se nalaze u blizini vodotoka na pojačan oprez, a službe civilne zaštite na pripravnost u slučaju pogoršanja situacije.

Srednji i donji dio sliva rijeke Bosne

Trenutno je stagnacija na većini hidoloških stanica na rijeci Bosni. Uslijed dotoka s gornjeg dijela sliva, tokom dana očekuje se blagi porast vodostaja. Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Visoko na Bosni, HS Maglaj i HS Modrac. Očekuje se stabilno hidrološko stanje na ovom području.

Sliv rijeke Une i Sane

Nove padavine uzrokovale su porast vodostaja na većini hidroloških stanica na Uni, a posebno Sani. U toku dana se očekuje dostizanje vrha vodnih valova te nakon toga stabilizacija vodostaja na svim stanicama.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 112 cm, (kritična tačka je 100 cm).Padavine: 12 l/m2.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 316 cm, (kritična tačka je 380 cm). Padavine: 32 l/m2.

Općina Ključ. Rijeke Sana i Sanica su se izlile iz svog korita i poplavile poljoprivredno zemljište. Za sada nema ugroženih objekata i ekipa Službe za civilnu zaštitu općine Ključ prati stanje na terenu.

Grad Cazin. U naselju Tržac rijeka Mutnica se izlila iz svog korita i poplavila poljoprivredno zemljište. Nema ugroženih objekata i putnih komunikacija.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,06  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 9 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,2 m3/s.

Sve rijeke i riječice na području TK-a su blagom porastu i za sada nema opasnosti od izljevanja.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            531 (pripremno stanje), jučer 441,

Bosanski Šamac………………………………            398  (normalno stanje),  jučer 266,

Orašje…………………………………………..            579  (normalno stanje), jučer 478.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, jutros u 08:45 sati vodostaj je 338 cm (na snazi su vanredne mjere od poplava) s trendom – 1 cm.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je povećan. Na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja 18.01. u 23:00 sati iznosio je 308 cm, 19.01. u 07:00 sati 288 cm. Kritična tačka izlijeva 340 cm. Nema registrovanih izlijevanja rijeka na području Kantona.

 

Kanton Sarajevo

U toku noći 18./19.01.2023. godine Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i ekipe općinskih službi civilne zaštite su kontinuirano obilazili područja koja su najugroženija od poplava u cilju pravovremenog preduzimanja mjera i aktivnosti na sprječavanju izlijevanja vodotoka iz svojih korita. Trenutno na području Kantona Sarajevo svi vodotoci u svojim koritima.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 226 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati     572 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati   – 16 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     337 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      247 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  101 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      298 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:15 sati       99 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA – vodostaji u porastu

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

19.01.23.

07:00

 

23 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

19.01.23.

07:00

 

114 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

19.01.23.

07:00

 

146 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

19.01.23.

07:00

 

88 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

19.01.23.

07:00

 

55 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

19.01.23.

07:00

 

72 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

19.01.23.

07:00

 

83 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Rijeka Drina se iz svog korita izlila u mjesnim zajednicama Osanica, Vranići,  Sadba, Mravinjac, Zupčići, Goražde II. Izlijevanjem iz svog korita uglavnom je plavila priobalje, izletišta, šetališta, poljoprivredno zemljište, puteve i vikend objekte koji su građeni u blizini obala rijeke Drine.

Općina Foča u Federaciji BiH. Vodostaji rijeka Drine, Koline i Kosovske rijeke su usljed kišnih padavina blago  povećani. Rrijeka Drina se na lokalitetu turističkog naselja ADA izlila iz korita i poplavila lokalni put Cvilin – Kožetin u dužini od oko 120 metara, a u naselju Ustikolina poplavljen je  otvoreni bazen u vlasništvu „BAŠA“doo Ustikolina, koji se nalazi na ušću rijeka Drine i Koline.

Općina Pale u Federaciji BiH. Nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Kiša koja je padala tokom protekle noći nije uzrokovala veće probleme. Vodostaj rijeke Prače i njenih pritoka u odnosu na protekli dan ima tendenicju opadanja te trenutno nema opasnosti od izlijevanja istih.

Kanton 10

Zbog kiše koja pada vodostaji rijeka su u porastu. Još nemamo dojava o ugroženosti ljudi i materijalnih dobara.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je Intervenciju na gašenju požara u ul. Vinička, gdje je gorio dimnjak.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko.  Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Prijeko, gdje je gorio dimnjak.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz stambenog objekta, uzrok su oborinske vode.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 09:55 do 10:40 sati na Luci, gdje je vršila ispumpavanje vode iz podruma.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničke intervencije i to:

– od 11:10 do 12:40 sati u Bajovcima, sanacija krovišta obiteljske kuće,

– od 18:45 do 19:20 obilazak vodnih područja,

– od 22:30 do 23:10 obilazak vodnih područja,

– od 04:30 do 05:10 obilazak vodnih područja.

 Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je tehničke intervencije i to:

– od 08:00 do 10:20 sati obilazak klizišta na dvije lokacije u naselju Orašje (Kapela),

– od 10:40 do 11:50 sati ispumpavanje vode u naselju Orašje,

– od 12:00 do 13:45 sati na Boračkom jezeru punjenje vreća sa pijeskom,

– od 12:00 do 15:40 sati u ulici Tuščica sapiranje ceste,

– od 15:45 do 16:00 sati u naselju Puhale uklanjanje drveta sa ceste.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Zapadnohercegovački kanton

Iz vodoprivrednih poduzeća na području naše Županije doznajeno da je vodoopskrba uredna, ali, zbog obilnih padalina, voda je zamućena na području Ljubuškog i Širokog Brijega, pa ju je prije uporabe potrebno prokuhati.

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite je dana, 19.01.2023. godine u 02:10 sati primio informaciju od dispečerskog centra Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, MUP-a KS i  Policijske stanice Novo Sarajevo i Stari Grad, da je u Općini Stari Grad u ul. Hamdije Kreševljakovića (kod zgrade Papagajka) sa obale jedna ženska osoba skočila u rijeku Miljacku, te traže pomoć Gorske službe spašavanja. Dežurni u Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite je odmah obavijestio direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovog pomoćnika za mjere zaštite i spašavanja. Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, prenijeta je informacija rukovodiocima Službi za spašavanje iz lavina, potraga i spašavanja na vodi i pod vodom koja je formirana u Gorskoj službi spašavanja Kantona Sarajevo i Stanica Sarajevo (u daljnjem tekstu: Služba), čiji su timovi odmah izašli na lokalitet te u saradnji i koordinaciji sa Kantonalnim operativnim centrom civilne zaštite, pripadnicima PVJ KS, kao i pripadnicima MUP-a krenuli u akciju potrage i spašavanja za gore navedenom osobom. Dežurni u Kantonalnom operativnom centru je obavijestio Općinske operativne centre civilne zaštite Novo Sarajevo i Novi Grad da odmah angažuju svoje službe i priključe se u akciju potrage i spašavanja. Navedena ženska osoba je oko 04:00 sata locirana u koritu rijeke Miljacke u blizini Centra “Safet Zajko“. Akcija je završena oko 04:20, kada je beživotno tijelo ženske osoba izvučena iz vode.

 

Posavski kanton

Federalne specijalizirane jedinice civlne zaštite za spašavanje na vodi i pod vodom,  u saranji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, i dalje nastavljau  potragu za pet turskih državljana na rijeci Savi, općina Odžak, Posavski kanton. Vrijeme na potrazi je bilo vedro, sa blagim porastom vodostaja rijeke Save. Aktivnosti na terenu provode su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -3 stupnja, Drvar 0, Bihać, Ivan Sedlo i Sokolac 4, Banja Luka, Bugojno, Livno i Sanski Most 5, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 6, Bijeljina, Srebrenica, Zenica i Zvornik 7, Široki Brijeg 8, Mostar, Stolac i Trebinje 10, Neum 12 stupnjeva.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Nevesinje 51; Gacko 50; Bileća, Čemerno 49; Ivan Sedlo 40; Mrkonjić Grad 34; Sanski Most 32; Livno 30; Trebinje 29; Višegrad 28; Rudo 27; Prijedor 26; Banja Luka 24; Neum 23; Bosanska Gradiška, Sokolac 22; Mostar 21; Han Pijesak 19; Bugojno 17; Bosanski Novi, Sarajevo-Bjelave 15; Srebrenica 13; Bihać 12; Doboj 9; Zvornik 8; Tuzla, Zenica 6; Bijeljina, Gradačac 5.

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 77 cm.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR