Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 17./18.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 17.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 17.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod pet osoba. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih. Na području BPK Goražde zaključno sa 17.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11005 osoba na COVID-19 od kojih je 5765 pozitivno ( 5600 osoba je izliječeno, 163 osobe su preminule) a trenutno su dvije osobe zaražene na COVID-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje Rijeke Save

Gornji dio sliva rijeke Bosne (sliv Željeznice)

Trenutno je vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva rijeke Bosne (sliv rijeke Željeznice), kako je i prognozirano u Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja 16.01.2023. godine.

Na hidrološkim stanicama HS Ilidža na rijeci Željeznici, HS Reljevo na rijeci Bosni, HS Doglodi na rijeci Dobrinji, HS Blažuj na rijeci Zujevini, HS Vodoprivreda na rijeci Miljacki, bilježi se stagnacija i opadanje vodostaja. Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Ilidža i HS Reljevo. Uslijed visokih vodostaja, došlo je do plavljenja poljoprivrednih površina na desnoj obali rijeke Bosne, na lokalitetu Rajlovac.

 

S obzirom na smanjen intenzitet padavina, tokom dana očekuje se opadanje vodostaja na HS Ilidža i HS Reljevo. Nove padavine prognozirane za večernje sate mogle bi usporiti tendenciju opadanja vodostaja.

Danas i sutra očekuje se porast vodostaja na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem toku rijeke Bosne. Na ostalim slivovima na vodnom području rijeke Save u FBiH hidrološko stanje je stabilno.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosi 86 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati iznosi 194 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,97  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 25,90 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            441 (pripremno stanje), jučer 397,

Bosanski Šamac………………………………            266 (normalno stanje),  jučer 233,

Orašje…………………………………………..            478 (normalno stanje), jučer 465.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, izmjereni vodostaj jutros u 07:45 sati, bio je 347 cm. Agencijaza vodno područje Jadranskog morra je 17.01.2023. godine u 20:00 sati, proglasila redovne mjere od poplava na  poplavnom području Rijeke TMT-Tihaljina-Mlade-Trebižat i Rijeke Vrioštice (pri vodostaju na VS Humac +281 cm).

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je u porastu.

 

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Na području općine Ilidža u toku noći došlo je do izlijevanja Rakovičkog potoka u ul. Rakovačka cesta i Plantaže. Poplavljen je dio ulice i okolnog zemljišta, dok je u ul. Kovačavac došlo do izlijevanja kanalizacije u prizemlje objekata.

Glavni vodotoci Bosna, Željeznica, Dobrinja i Kasindolska u svojim su koritima.

Ekipe civilne zaštite su konstantno na terenu i preduzimaju neophodne mjere zaštite i spašavanja.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš došlo je do izlijevanja rijeke Bosne na lokalni put  Ozrenka – Malešići, ali to se po informacijama od Općinske službe  civilne zaštite Ilijaš dešava vrlo često i trenutno nema opasnosti  po objekte.

Općina Hadžići. Došlo je do izlijevanje potoka Kradenik   u MZ Pazarić u ul. Bjelašnička, koje je poplavio dvorište i jednu kuću.

Na području MZ Pazarić došlo je do izlijevanje rijeke Zujevine koja je poplavila poljoprivredno zemljište i ugrozila nekoliko stambenih i pomoćnih objekata u ul. Omladinska, Bjelašnička i Kahrimani.

Došlo je i do izlijevanje i potoka Bjelašnica i Korča na nekoliko lokacija koji su poplavili dio lokalnih puteva i ugrozili nekoliko stambenih i pomoćnih objekata.

Ekipe civilne zaštite sa općinskim službama zaštite i spašavanja su na terenu i preduzimaju mjere na otklanjanju opasnosti od poplava.

Općina Novi Grad. Rijeka Bosna se izlila na poljoprivredno zemljište u blizi firme Messer.

 

Na području ostalih općina u Kantonu Sarajevo vodotoci su u svojim koritima.

 

Brana Bogatić. Prema informacijama dobivenim od dežurnih Elektrodistribucije sa Hidrocentrale Bogatići  jutros u 06:17 sati stanje, akumulacije je zadovoljavajuće, nivo vode je 240 cm, a gornja granica je 290 cm. Podignut je jedan vertikalni segment cca 70 cm.

 

Kantonalna uprava civilne zaštite – Sektor za mjere zaštite i spašavanja i ekipe svih općinskih službi civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo su kontinuirano na terenu prate stanje i preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Usljed obilnih kišnih padavina u večernjim satima došlo je do začepljenja šahtova na dijelu puta R-435 Konjic-Glavatičevo u naselju Orašje, kada je cesta bila zatvorena za promet. Intervenirali su uposlenici Gradske službe civilne zaštite, kao i uposlenici Javnog komunalnog poduzeća „Standard“ Konjic.

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 08:00 sati 252cm 160 cm
Mostar 07:45 sati  672 cm 850 cm
Čapljina 08:00 sati      -34 cm 200 cm
Trebižat Humac 08:00 sati      347 cm 280 cm
Krupa Dračevo 08:00 sati    202 cm 300 cm
Bregava Stolac 08:00 sati    93 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      276 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      133 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Došlo je do izlijevanja rijeke Lepenice u naselju Potkraj na poljoprivrednom zemljištu. Nisu ugroženi stambeni niti drugi objekti.

Također, došlo je do izlijevanja rijeke Lepenice i na zaobilaznici, gdje se izvode radovi  na magistralnoj cesti na ulaz u Kiseljak. Angažovane su mašine.

 

SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA – vodostaji u porastu

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

17.01.23.

07:00

 

-3 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

17.01.23.

07:00

 

64 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

17.01.23.

07:00

 

62 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

17.01.23.

07:00

 

-13 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

17.01.23.

07:00

 

26 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

17.01.23.

07:00

 

72 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

17.01.23.

07:00

 

69 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

Bosansko-podrinjski kanton

U protekla 24 sata  došlo je do povećanja vodostaja na svim vodotokovima na području  BPK Goražde. Trenutni vodostaji ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra, ali ukoliko se trend rasta vodostaja nastavi ne mogu se isključiti pojave izlijevanja nekih od vodotokova što može uzrokovati i poplave.

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac je imala intervenciju na gašenju požara u stolarskoj radionici u naselju Mujagići, MZ Poljice. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na gradskoj deponiji otpadnog materijala na lokalitetu Šišeta. Odmah po dojavi u 11,10 sati jedno vatrogasno vozilo i dva vatrogasca  izlaze na lice mjesta, gdje provode akciju (natapanja) gašenja požara i istu završavaju u 14,00  sati. U akciji gašenja požara učestvovali su i radnici JKP „6 Mart“ Goražde sa svojom mehanizacijom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 17:43 do 18:20 sati, gdje je gorio dimnjak u Zaliku,
 • od 02:00 do 02:58 sati, gdje je gorio podrum u naselju Vojno, te
 • od 05:17 do 06:10 sati, gdje je gorio automobil u Titovoj ulici.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj.  Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Plandište, gdje je gorjela kotlovnica. Nije bilo povrijeđenih lica, a pričinjena je manja materijalna šteta.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su su dvije manje intervencije i to jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na otvaranju vrata zaglavljenog lifta.

 

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara na dimnjaku stambene zgrade u centru Gruda. Požar na dimnjaku koji vodi iz restorana u prizemlju zgrade, izbio je oko 11:25 sati, a ugašen je u 13:00 sati. Na zgradi nije bilo veće materijalne štete.Na intervenciju su izašla četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihać je imala intervenciju u ulici Đačka, spumpavanje vode iz šahta.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 22:34 sata iz PU Mostar izvijestili su Gradsku službu civilne zaštite grada Mostara i PVP Mostara da se otkinuo dio fasade sa zgrade u ul.Kralja Tomislava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije i to:

 • od 15:30 do 16:30 sati, na obilasku vodnih područja,
 • od 20:35 do 21:10 sati, na uklanjanju drveta-stabla sa kolnika M-6, u mjestu Prćavci, te
 • od 21:00 do 22:00 sati, na obilasku vodnih područja.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervencije i to:

 • od 16:00 do 16:30 sati, na putnoj komunikaciji Konjic – Spiljani-kod Spiljanskog  mosta  uslijed velike količine vode na cesti,
 • od 21:59 do 01:00 sati, na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija u ulici Varda,
 • od 22:30 do 23:30 sati, na izvlačenju 4 vozila iz vode u ulici Tuščica, te
 • od 02:03 do 04:15 sati, na raščišćavanju odrona zemlje u mjestu DŽajići.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije i to:

 • od 16:05 do 17:00 sati, na dopremanju vode na branu, te
 • od 21:30 do 22:37 sati, na uklanjanju drveća sa puta na Djevoru.

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju od 21:00 do 21:35 sati, na uklanjanju oborenog drveta sa R-418-A Prozor-Tomislavgrad.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općina Bosansko Grahovo i Orašje timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su sedam eksplozivnih sredstava, te streljiva 15 komada, kao i sporogoreći štapin 11 metara.

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Posavski kanton

 

Federalne specijalizirane jedinice civlne zaštite za spašavanje na vodi i pod vodom,  u saranji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, i dalje se nastavljaju  potraga za pet turskih državljana na rijeci Savi, općina Odžak, Posavski kanton. Pretragu otežavala velika količina blata i mulja uz obalu rijeke Save, kao i manje padavina.  Aktivnosti na terenu provode su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područje Hercegovine, zbog udara vjetra južnog smijera jačine 45-60 km/h, te količine padavina od 20-40 l/m2. Izdat je i Žuti meteoalarm za ostali dio Federacije BiH, zbog udara vjetra južnog smjera jačine 45-70 km/h, te količine padavina od 10-40 l/m2.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Ivan Sedlo 72; Mostar 38; Bihać 35; Livno 31; Bjelašnica 27; Sarajevo-Bjelave 23; Bugojno 12; Sanski Most 6; Gradačac 5; Tuzla, Zenica 4.

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 60.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR