Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 13.12.2022. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirana 10981 osoba, od kojih je 5753 pozitivno  (5587 osoba je izliječeno, 162 osobe  preminule), a aktivne su četiri osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 13.12.2022.godine izvršeno je testiranje na COVID-19 kod 20 osoba. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih osoba na korona virus. Jedna osoba je aktivno zaržena, a pod zdravstvenim nadzorom je jedna osoba.

 

Kanton 10

Dana 13.12.2022.godine, izvršeno je testiranje na COVID-19 kod 7 osoba. Prema rezultatima  testiranja nije bilo pozitivnih osoba na COVID- 19.

 

POPLAVE

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaji svih rijeka na području Kantona su u opadanju i stanje se postepeno normalizuje. Vatrogasne jedinice u gradovima Bihać i Bosanska Krupa su imale više tehničkih intervencija na ispumpavanju vode iz objekata. U gradovima Bihać i Bosanska Krupa juče je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, a prethodno je to učinjeno i u općini Sanski Most.

U utorak,13.12.2022.god.,Crveni križ USK je nastavio svoje aktivnost u cilju pomoći poplavljenim područjima na prostoru USK. Volonteri CK USK posjetili su Grad Bosanska Krupa, i poplavljena područja, zajedno sa Sekretarom Crvenog križa grada Bosanska Krupa, te su izvršene podjele čizama, higijenskih paketa, prehrambenih paketa, odjeće i vode.Također su aktivirana tri isušivača koja je CK USK stavio u upotrebu na području grada Bihaća. Sekretari lokalnih Crvenih križeva iz strukture CK USK nastavili su da posjećuju poplavljena područja i porodice u svrhu procjene stanja i potreba.

Zbog izrazito pogoršanih neprilika i poplava na području USK-a uvodi se pojačan epidemiološki nadzor svih područja zahvaćenih poplavama.

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite nastavlja aktivnosti na pomoći stanovništvu u gradu Bihaću i općinama u Unsko Sanskom kantonu koje su pogođene poplavama.

Osim dva tima, sa sjedištem u Bihaću, koji i dalje ostaju u pripravnosti, FUCZ je ustupila i muljne pumpe i 40 isušivača vlage koje će pripadnici CZ Grada Bihaća podijelili stanovništvu na području Bihaća, Kulen Vakufa i Sanskog Mosta kako bi stanovništvo ugroženo poplavama što prije stavilo u funkciju svoje objekte.

Federalna uprava civilne zaštite obezbijedila je i određen broj gumenih čizama za pripadnike CZ u poplavljenim područjima.

 

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 112 cm, (kritična tačka je 100 cm), dok je juče u isto vrijeme iznosio 135 cm. Padavine: 2 l/m2.

Općina Sanski Most.  Vodostaj rijeke Sane iznosi 213 cm, (kritična tačka je 380 cm), dok je juče u isto vrijeme iznosio 270 cm.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,06 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 6 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9,00 m3/s.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 252 cm jutros u 07:45 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom od 0 cm.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA¸POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  91 cm 160 cm
Mostar 06:00 sati 410 cm 850 cm
Čapljina 06:15 sati     – 100cm 200 cm
Trebižat Humac 06:15 sati      254cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:15 sati  160 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:15 sati   87 cm 110 cm
Buna Buna 05:30 sati      241 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:00 sati       92 cm 130 cm

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………           641 (pripremno stanje), jučer 643,

Bosanski Šamac………………………………           476 (normalno stanje), jučer 482,

Orašje…………………………………………..           685 (normalno stanje), jučer 680.

 

POŽARI 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Kula Banjer, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen,

– u naselju Prijeko, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervencije na gašenju požara na lokalitet Jelovac, gdje je gorio automobil.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara u ulici M.Bošnjaka, gdje je gorio dimnjak na kući. Požar je ugašen i nije bilo materijalne štete.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je interevnciju na gašenju požara u naselju Klokot, gdje je gorjela vikendica.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 07:41 do 08:10 sati u ul.Hrvatske mladeži, gdje je gorio automobil.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:50 do 18:50 sati u restoranu Noor u Orahovici, gdje je gorio kamin,

– od 21:27 do 23:00 sati u ul.Zuke Džumhura, gdje je gorio dimnjak i greda uz dimnjak u potkrovlju kuće,

– od 21:40 do 23:20 sati u restoranu Noor-Orahovica, gdje je gorio kamin i plafon oko kamina.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Alije Ibrića, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Vatrogasna jedinica grada Tuzle išla je na ispomoć vatrogasnoj jedinici grada Živinica zbog većeg požara na gradskom groblju u Živinicama.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na gradskom groblju u Živinicama. Požar se prenio na mehaničarsku radionicu i auto otpad, a bila su ugrožena i dva privatna stambena objekta. U ispomoć vatrogasnoj jedinici grada Živinica poslana je i vatrogasna jedinica grada Tuzle sa jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je lokalizovan, a na požarištu se vrši dežurstvo. Druga intervencija na gašenju požara bila je na dimnjaku privatnog stambenog objekta. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Kalesija: Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u objektu Bingo u Kalesiji gdje se zapalila grijalica. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 4 manje intervencije: dva gašenja kontejnera sa otpadom, gašenje pomoćnog objekta-šupe i gašenje dimnjaka na ugostiteljskom objektu.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 13.12.2022. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Lukavac dok je na lokalitetima Skver BKC,Bukinje i Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

Kvalitet zraka za dan 13.12.2022 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Srebrenik.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Zbog kišnih padavina došlo je do zamućenja vode, te se preporučuje korisnicima da zbog pojave mutnoće na izvorištima iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Zbog obilnih padavina voda je zamućena i nije za piće.

Grad Široki Brijeg. U gradu Širokom Brijegu vodu prije upotrebe za piće potrebno je prokuhati.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Donji Vakuf, Novi Grad – Sarajevo, Kalesija, Stari Grad- Sarajevo i gradova Mostar i Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 8 eksplozivnih sredstva, 400 grama eksploziv, detonirajući štapin 1 metar i streljivo 30 kom.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR